Deelnemers Special Internet of Things: Conditio humana in transitie

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan razendsnel. Koffieautomaten die de gemoedstoestand van de afnemer analyseren via face detectors, een thermostaat die de weersvoorspellingen binnenhaalt, tandenborstels die aangeven in welke mondhoek je nog niet geweest bent, en zo zijn er nog tal van nieuwe toepassingen die ons gedrag analyseren en daardoor mogelijk beïnvloeden. Het zijn geen droombeelden van visionairs meer, maar een realiteit in transitie. Het ligt dan ook voor de hand dat nieuwe ethische en economische vragen rijzen met de verdere (op)komst van Internet of Things.

Internet of Things brengt zowel risico’s en kwetsbaarheden als kansen met zich mee. Het moet bijvoorbeeld nog een stevige plek krijgen in beschermingsconstructies rondom privacy. Tegelijkertijd biedt het vele mogelijkheden voor bedrijven om marketingstrategieën te ontwikkelen die eerder niet denkbaar waren. Dankzij onder meer Internet of Things bevinden we ons in een ‘Hyperconnected Era’ die onze persoonlijke levenssfeer verandert. Experts gaan nader in op welke wijze het klassieke mensbeeld in een ‘Hyperconnected Era’ aan verandering onderhevig is.

Bekijk voor meer informatie dit achtergrond document

Praat mee en meld u aan voor:

ECP Deelnemers Special
Internet of Things: Conditio humana in transitie
donderdag 28 mei 2015
14.00-17.00 uur
Nieuwspoort te Den Haag

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via het online inschrijfformulier aan de rechterkant van deze pagina. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging.

Programma

Moderator

Karsten Meijer, studeerde staats- en bestuursrecht en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, hij is oprichter van deFusie en tegenwoordig coördinator van het online platform Nederlandrechtsstaat.nl.

Experts

Rinie van Est studeerde technische natuurkunde aan de TU Eindhoven en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op het bestuurskundige proefschrift Winds of Change, over de interactie tussen politiek, technologie en economie. Hij is werkzaam bij het Rathenau Instituut en signaleert nieuwe ontwikkelingen op het raakvlak van wetenschap, technologie, politiek en samenleving. Het samenkomen daarvan vormt een nieuwe technologische golf, en nieuwe toekomstvisies; eerder publiceerde hij hierover ‘Intieme technologie – de slag om ons lichaam en gedrag’. Hij doceert Technology Assessment en Foresight aan de subfaculteit Technische Innovatiewetenschappen van de TU Eindhoven.

Mireille Hildebrandt is hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law aan de Radboud Universiteit, hoogleraar Technologierecht en Recht aan de Vrije Universiteit Brussel en hoofddocent Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit. Ze heeft veelvuldig internationaal gepubliceerd over haar onderzoek en wordt regelmatig als expert geconsulteerd door de Europese Commissie. Zij is verbonden aan ‘The Onlife Initiative’, dit initiatief bestaat uit een groep wetenschappers en filosofen die zich de verschuivende verhouding tussen mens, technologie en samenleving aantrekt. Recent is van haar hand het boek ‘Smart Technologies and the End(s) of Law’ verschenen. Zij zal in haar presentatie ingaan op de geanimeerde werkelijkheid van de onlife wereld, en de onzichtbare dynamiek van het digitale onbewuste. 

Juha van ‘t Zelfde studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij schreef in Dread The Dizziness of Freedom over de voortdurend veranderende technologie en groeiende communicatienetwerken waardoor de menselijke keuzes en mogelijkheden toenemen. Maar iedere technologische vernieuwing kent ook zijn tegenvoeter: de militaire, administratieve, existentiële crash; de catastrofe ligt op de loer. Hij ontving de De Hallen Haarlem Curatorenwerkbeurs voor zijn tentoonstellingsvoorstel ‘Dread: Fear in the Age of Technological Acceleration’. Hij is mede-oprichter van Non-fiction, een bureau voor culturele innovatie en tegenwoordig Artistic Director at Lighthouse, Brighton Engeland.

Cees Zweistra studeerde ondernemingsrecht en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en University of East London. Sinds zijn afstuderen werkt hij als zelfstandig jurist en consultant nieuwe media bij verschillende organisaties, daarnaast promoveert hij aan de TU-Delft op een onderzoek naar de toekomst van de mens in een ‘Hyperconnected Era’. In zijn proefschrift bevraagt hij het mensbeeld in relatie tot informatie- en communicatietechnologie; hij probeert na te gaan hoe ethiek vorm krijgt in een ‘Hyperconnected Era’. In zijn presentatie staat de vraag centraal ‘hoe het Internet van Dingen is’. Hij stelt de ‘hoe vraag’  om te kunnen onderzoeken op welke wijze het ‘Internet van de Dingen’ aanwezig is in onze ‘leefwereld’

Kunstenaar

Tijdens het seminar zal er werk worden getoond van Adam Harvey, Brooklyn Amerika, hij is een kunstenaar die de impact van technologie op mensen visualiseert; zijn projecten hebben verschillende prijzen en nominaties in de wacht gesleept, waaronder een Core77 design award en een Webby Nomination. Deze video van hem visualiseert het proces van een face detector: