De ethiek van informatie-uitwisseling in de zorg

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst ‘De ethiek van informatie-uitwisseling in de zorg’ op 2 april a.s. in Utrecht. Vorig jaar organiseerden we de eerste bijeenkomst digitale zorg en ethiek. Op basis van het enthousiasme en de belangstelling gaan we daar dit jaar mee door. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema informatie-uitwisseling in de zorg centraal. Denk aan de digitale overdracht van medische dossiers, verwijzingen en het uitwisselen van medicatie-informatie. Er is op dit moment veel aandacht voor de harde, tastbare kanten zoals de taal, de techniek, de infrastructuur en de standaarden. Er zitten echter ook zachtere kanten aan uitvoeren van grote ambities, welke zijn dit? Tijdens de bijeenkomst zal hier op worden ingegaan. We doen dit aan de hand van een casus en een gespreksmodel, waarbij ingegaan wordt op ethics by design, ethics by implementation en ethics by use(r). Deze bijeenkomst is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Nictiz, expertisecentrum e-health.

Programma

13.30 – 14.00 Inloop 14.00 – 14.10 Aftrap: De ethiek van informatie-uitwisseling, door Jaco van Duivenboden, Nictiz 14.10 -14:30 Ethiek als begeleidend instrument, door Daniël Tijink, werkgroep ethiek en digitalisering, ECP 14:30 – 14.50 Uiteenzetten case door Brigitte Boon van zorginstelling Siza/Academy het dorp 14.50 – 15.00 Effecten van het PGO 15.00 – 15.10 Waarden betrokken bij het PGO 15.10 -15.30 Pauze 15.30 -16.10     In subgroepen uit elkaar en aan de slag met de ethische vragen bij de casus 16:10-16.40 Plenaire terugkoppeling vanuit subgroepen 16.40 -17.00 Wat hebben we opgestoken & hoe verder? 17.00     Borrel

Bijeenkomst: De ethiek van informatie-uitwisseling in de zorg

Datum: dinsdag 2 april 2019 Tijd: 13:30–17:00 uur, met aansluitend borrel Locatie: Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich alvast aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. We zien u graag op dinsdag 2 april 2019.