Congres Hergebruik van Overheidsinformatie

Voorbeelden als Google Maps, Wikipedia en Layar laten zien welke innovatieve diensten bedacht kunnen worden door voort te borduren op de informatie van een ander. De overheid produceert in het kader van haar publieke taak veel informatie. Het gaat bijvoorbeeld om geografische, meteorologische en toeristische informatie. Dit potentieel wordt echter nog maar nauwelijks benut: veel overheidsinformatie is nog niet beschikbaar voor hergebruik.

Op dinsdag 29 juni organiseren Verdonk, Klooster & Associates (VKA) en ECP-EPN het congres:

Hergebruik van Overheidsinformatie
Kansen, nut, noodzaak

Dinsdag 29 juni
13.00 uur – 17.00 uur
Sociëteit De Witte, Den Haag

Vooraanstaande sprekers uit, het bedrijfsleven, de Nederlandse politiek en overheid (waaronder Dirk Houtgraaf – sectordirecteur kennisuitwisseling Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Bert Bakker – Meines & Partners en oud-kamerlid D66 en Frank van Harmelen – Professor Vrije Universiteit Amsterdam) laten hun licht schijnen over vragen als:

-Wat zijn de voordelen voor de markt, de burger en de overheid zelf van open overheidsdata?
-Wat gebeurt er nu al ten aanzien van hergebruik, en wat levert dat op?
-Hoe kan hergebruik worden georganiseerd, waar loop ik tegenaan en wat moet ik vooral wel doen?

Het complete programma vindt u hier.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier.