Datum: 16 t/m 19 maart 2020
Locatie: Groningen, MartiniPlaza

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 16 t/m 19 maart 2020 in Groningen. Tijdens de conferentie staat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie centraal. Om de kansen van digitalisering te benutten en oog te hebben voor de uitdagingen, is samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De conferentie brengt partijen bij elkaar en maakt (kennis)uitwisseling mogelijk.

De conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital werken eraan mee met ondersteuning van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Programma

ICT.OPEN
Dit tweedaagse wetenschappelijke congres vindt plaats op 17 en 18 maart, georganiseerd door Informatica Platform Nederland (IPN) en NWO. Wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek.

In aanloop naar de conferentie wordt meer over het programma bekendgemaakt. Houd de website in de gaten. Daar is tevens een terugblik op de vorige editie te vinden.

Voorstellen indienen voor het programma en de innovatiemarkt

Wilt u een bijdrage leveren aan het programma of de innnovatiemarkt? Ga dan voor de Digitaal Talent Dag en de Nederland Digitaal Dag naar onze oproep voor inschrijving van deelsessies en/of innovatiemarkt. Ga voor de wetenschapsconferentie ICT.OPEN van NWO naar ictopen.nl.

 

 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn  inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op ... + Meer over Digitaal Veilig