Conferentie Nederland Digitaal 16 t/m 19 maart 2020

Datum: 16 t/m 19 maart 2020
Locatie: Groningen, MartiniPlaza

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 16 t/m 19 maart 2020 in Groningen. Tijdens de conferentie staat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie centraal. Om de kansen van digitalisering te benutten en oog te hebben voor de uitdagingen, is samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De conferentie brengt partijen bij elkaar en maakt (kennis)uitwisseling mogelijk.

De conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital werken eraan mee met ondersteuning van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Programma

Tijdens de conferentie worden de resultaten getoond van een jaar digitalisering. Dit gebeurt aan de hand van de prioriteiten in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. De Conferentie Nederland Digitaal 2020 is een vierdaags evenement dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. maandag: Digitaal Talent Dag, met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een coördinerende rol
  2. dinsdag en woensdag: ICT.OPEN, de internationale wetenschapsconferentie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  3. donderdag: Nederland Digitaal Dag, verzorgd door:
    • ministerie van EZK
    • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
    • ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Innovatiemarkt

Gedurende de conferentie zal in MartiniPlaza een doorlopende innovatiemarkt zijn met wisselende stands gericht op de doelgroepen van de verschillende conferentiedagen.

Deelnemen

Wilt u een bericht ontvangen zodra u zich kunt aanmelden als deelnemer? Laat het dan weten via info@nederlanddigitaal.nl.

ECP heeft zitting in de stuurgroep en coördineert de innovatiemarkt.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn  inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op ... + Meer over Digitaal Veilig