Conferentie Digitale Agenda.nl

Op dinsdag 17 mei aanstaande presenteert Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Digitale Agenda.nl. De presentatie vindt plaats tijdens de gelijknamige conferentie in de Fokker Terminal in Den Haag. ECP-EPN is partner van deze conferentie.

De conferentie bouwt verder op de resultaten van WCIT 2010 en vormt de opmaat naar WCIT 2012. Tijdens de conferentie zal de verbinding worden gemaakt tussen de Digitale Steden Agenda, de Digitale Agenda.nl en de Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes. Dat gebeurt onder meer tijdens een parallel programma waarin de actielijnen van de Digitale Agenda.nl worden besproken en uitgewerkt. Centrale vraag is onder welke condities innovatieve toepassingen snel tot wasdom komen. Kortom, een uitdagend middagprogramma rondom de Digitale Agenda.nl, de kansen voor lokale, regionale en (inter)nationale dienstenontwikkeling en de maatschappelijke betekenis daarvan. Tevens vindt de koppeling plaats naar de recent aangewezen topsectoren uit de bedrijfslevenbrief.
 

ECP-EPN verzorgt de invulling van de track Veiligheid & Vertrouwen en organiseert in samenwerking met CIO Platform de track Kennis die werkt.

Initiatiefnemers van deze conferentie zijn het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ICT~Office, met als partners: Stedenlink, ECP-EPN, VNO-NCW, CIO Platform en CIOnet.

Deelname aan deze conferentie vindt plaats op basis van een persoonlijke uitnodiging.