Breakout sessie co-creatie & user-generated content

UPC en ECP-EPN organiseren een Breakout sessie co-creatie & user-generated content op 23 september 2009 tijdens PICNIC09 Amsterdam.
 
Er vinden structureel maatschappelijke ontwikkelingen plaats waaronder grote technologische ontwikkelingen die de onderlinge relatie tussen leveranciers en consumenten diepgaand veranderen. Consumenten worden co-producenten (prosumenten), daardoor staan de klassieke transactie modellen onder druk. Op deze verschuivingen wordt geantwoord door andersoortige modellen van waardecreatie in te zetten. Een van die modellen is, co-creatie.
 
Deze andere manieren van waardecreatie hebben een stimulerende invloed op de maatschappij, in die zin dat het mensen makkelijker verbindt met- en invloed doet hebben op zaken waar men vroeger verder vanaf stond. De nieuwe transactie modellen stellen de maatschappij voor een groot aantal economische uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld het huidige intellectueel eigendomsrecht, deze is nog primair gebaseerd op de klassieke verhoudingen tussen professionele uitgevers en gebruikers. Deze verhoudingen worden echter op de kop gezet doordat de gebruiker in de volgende generatie modellen zelf onderdeel van het proces is en zelf content genereert (user-generated content).
 
De opkomst van co-creatie en user generated content stelt dus andere eisen aan de markt en de regulering ervan. Hoe werken deze nieuwe businessmodellen gebaseerd op samenwerking van leveranciers, netwerken van leveranciers, klanten en klanten communities nu precies? Hoe kunnen organisaties deze nieuwe manier van werken en waardecreatie met andere verdienmodellen en andere manieren van organiseren zo optimaal mogelijk inzetten?  Verschaft het bestaande juridisch kader voldoende flexibiliteit voor deze manier van werken? 
 
Op deze en andere vragen wordt tijdens de breakoutsessie antwoord gegeven door:
 
Prof. Ed Peelen en Albert Boswijk (European Centre for the Experience and Transformational Economies), tijdens een interactieve workshop waarin u zelf ervaart wat co-creatie is!
– UPC, de digitale toekomst
Jurist Bart Schermer (ECP-EPN), over de beleidsmatige en juridische hobbels rondom user generated content en co-creatie 

Lees hier het verslag van de sessie.