Boekpresentatie Art of Ethics in the Information Society

Dinsdag 28 maart staat de ECP essaybundel ‘The Art of Ethics in the Information Society – Mind You’ centraal tijdens de ‘Urban Books’ reeks bij Pakhuis de Zwijger. Vanaf 19.30 uur gaan verschillende essayisten in gesprek over de ethische kruispunten die we in een ‘Hyperconnected Era’ steeds meer zullen tegenkomen. Seksrobots, virtual reality, data profiling en kunstmatige intelligentie. Kun jij je voorstellen hoe de toekomst eruit zal zien wanneer wij in dit tempo doorgaan met het implementeren van nieuwe technologieën in ons dagelijks leven? Hoe kunnen we als mens invloed uitoefenen op de architectuur van de informatiesamenleving? In de ECP essaybundel The Art of Ethics in the Information Society – Mind You, uitgegeven door Amsterdam University Press, blikken drieëntwintig experts uit de wetenschap, techniekfilosofie en technologie-kunst vooruit op de nieuwe ethische kruispunten die wij in een ‘Hyperconnected Era’ steeds meer zullen tegenkomen. The Art of Ethics in the Information Society Datum: 28 maart 2017 Tijd: 19.30 uur Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Aanmelden: U kunt zich aanmelden via de website van Pakhuis de Zwijger Over de essaybundel: In de The Art of Ethics in the Information Society – Mind You doen drieëntwintig essayisten een persoonlijk appèl aan de lezer; die dient zich te beseffen dat hij naast gebruiker van nieuwe technologieën ook steeds meer architect is van de digitale samenleving en de ethische fundamenten daarvan. De vragen die de auteurs stellen zijn onder meer; of we een perfect geheugen krijgen en wat de consequenties daarvan zijn (Tanne van Bree), of computers ethische beslissingen voorons kunnen maken (Ben van Lier, Jaap van den Herik en Cees de Laat), of het in de toekomst normaal is om een amoureuze relatie met een robot of je virtuele persoonlijkeassistent te onderhouden (Rinie van Est, Lambèr Royakkers en Jelte Timmer), welke rol virtual reality kan spelen bij discussies over euthanasie (Maarten Verkerk), hoe algoritmes onze levens beïnvloeden (Mireille Hildebrandt, Esther Keymolen, Liisa Janssens) en welke reflectie kunst kan geven op risicovolle technologieën (Sabine Roeser). ECP | Platform voor de InformatieSamenleving vindt het belangrijk om stil te staan bij de ethische vraagstukken van de toekomst nu onze wereld steeds meer verweven raakt met de digitale wereld. ‘’Een positie innemen als passief gebruiker zal niet meer voldoende zijn. Met deze bundel inspireren de essayisten de lezer om zelf ideeën te creëren over hoe wij er straks voor kunnen zorgen dat we ook in een hoog technologische omgeving onze levenskwaliteiten zoals vrijheid en veiligheid behouden’’, aldus Arie van Bellen, directeur van ECP Platform voor de InformatieSamenleving. Er is door de grafisch vormgever, Bob van Dijk, bewust gekozen voor een uitdagend design van deze bundel. “De 23 essayisten gaan persoonlijk de dialoog met de lezer aan. Niet alleen in woord maar ook via het design wordt de verbeeldingskracht -over de vragen die wij onszelf moeten stellen- aangewakkerd zodat de lezer aan het denken wordt gezet voordat deze nieuwe technologieën volledig zijn geïmplementeerd”, volgens Liisa Janssens, editor en een van de essayisten van de bundel. Urban Books Deze reeks van Pakhuis de Zwijger gaat over boeken die gaan over steden, stedelingen, stedelijk gebied, stedelijke ontwikkeling en alles dat nog meer in de ruimste zin van het begrip met de stad te maken heeft. Met Amsterdam, maar ook met andere steden rond de wereld. Elke editie heeft een ander onderwerp binnen het thema. De programma’s worden aangevuld met bijvoorbeeld een interview met een schrijver, een debat met experts rond het onderwerp van de besproken boeken of een lezing door een gastspreker. Bezoek www.dezwijger.nl voor meer informatie.