Bijeenkomst: Digitaliserende zorg en privacy

Op donderdagmiddag 5 oktober organiseert de werkgroep ‘Zorg en privacy’ een bijeenkomst waar aan de hand van een analyse van twee cases een debat met de bezoekers plaatsvindt over (on)mogelijkheden op het gebied van privacy en zorg. Deze bijeenkomst is georganiseerd vanuit de werkgroep ‘Zorg en privacy’ waarin een divers gezelschap van zorgverleners, ICT-ers, privacy deskundigen en patiënten zich buigen over het spanningsveld tussen zorg en privacy binnen een digitaliserende zorg. De doelstelling van de werkgroep is het stimuleren van een gezonde dialoog over dit onderwerp. Door gezamenlijk casussen uit de praktijk te bestuderen en bespreken kunnen we toebewegen naar goed geïnformeerde belangenafwegingen en praktisch te delen oplossingen, zowel binnen de zorgsector als bij relevante aanpalende partijen. De bijeenkomst vindt plaats in dit licht.

Eerste bijeenkomst: Digitaliserende zorg en privacy

Datum: donderdag 5 oktober 2017 Tijd: 15:00–17:00 uur (aansluitend napraten op een netwerkborrel) Locatie: Jaarbeurs MeetUp in het Beatrixgebouw, Utrecht (Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht) Door werkzaamheden zijn de parkeeromstandigheden rond de jaarbeurs gewijzigd. Klik hier voor een routebeschrijving en parkeer informatie.

Programma

Tijdens de sessie gaan we twee praktijksituaties beschrijven, analyseren en gezamenlijk bediscussiëren. Eén casus heeft betrekking op WhatsApp gebruik binnen de zorg en de andere casus gaat over de implementatie van een cliënten portaal. Om de analyse te structureren gebruiken wij een ethisch model. Het is nadrukkelijk de bedoeling om aan de hand van de praktijkvoorbeelden de dialoog met de aanwezigen aan te gaan.

  • Lea Bouwmeester (ECP, voormalig kamerlid) zal de middag modereren en voorzitten;
  • Daniel Tijink (voorzitter van de werkgroep zorg en privacy, ECP) zal de werkzaamheden van de werkgroep toelichten
  • Maarten Verkerk (Vitavalley) zal als ethicus het biomedisch-ethisch model toelichten
  • Marc van Lieshout (PI-labs), zal vanuit zijn brede privacy-expertise commentaar geven op de cases en daarmee de discussie openen

Na het inhoudelijke gedeelte volgt een netwerkborrel met hapje en drankje.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online inschrijffomulier. Deelname is kosteloos. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging. We zien u graag op 5 oktober!