Bijeenkomst: Digitaliserende zorg en privacy

05-10-2017 Voeg toe aan mijn agenda

Op donderdagmiddag 5 oktober organiseert de werkgroep ‘Zorg en privacy’ een bijeenkomst waar aan de hand van een analyse van twee cases een debat met de bezoekers plaatsvindt over (on)mogelijkheden op het gebied van privacy en zorg.

Deze bijeenkomst is georganiseerd vanuit de werkgroep ‘Zorg en privacy’ waarin een divers gezelschap van zorgverleners, ICT-ers, privacy deskundigen en patiënten zich buigen over het spanningsveld tussen zorg en privacy binnen een digitaliserende zorg.
De doelstelling van de werkgroep is het stimuleren van een gezonde dialoog over dit onderwerp. Door gezamenlijk casussen uit de praktijk te bestuderen en bespreken kunnen we toebewegen naar goed geïnformeerde belangenafwegingen en praktisch te delen oplossingen, zowel binnen de zorgsector als bij relevante aanpalende partijen. De bijeenkomst vindt plaats in dit licht.

Eerste bijeenkomst: Digitaliserende zorg en privacy

Datum: donderdag 5 oktober 2017
Tijd: 15:00–17:00 uur (aansluitend napraten op een netwerkborrel)
Locatie: Utrecht

Voorlopig programma

Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt en kunt in de volgende uitnodiging teruglezen. Een paar interessante ingrediënten kunnen we nu echter al prijsgeven: Met:

– Lea Bouwmeester (voorzitter),
– Marc van Lieshout (privacy deskundige)
– Maarten Verkerk (Ethicus)
– Presentatie van twee praktijk casussen waarin spanningsveld helder is.
– Toelichting van het medisch ethisch theoretisch kader waarmee de dialoog gestructureerd kan worden.
– Veel interactie met de zaal
Na het inhoudelijke gedeelte volgt een netwerkborrel met hapje en drankje.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online inschrijffomulier. Deelname is kosteloos. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging.

We zien u graag op 5 oktober!

Deelname formulierBekijk hier het privacybeleid van ECP.

Terug naar agenda