Bijeenkomst verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

Op 10 december 2015 organiseert ECP namens het Ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst over de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch.
Plaats: Ministerie van Economische Zaken (Foyer), Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag  

Op 17 september 2014 is Europese verordening 910/2014 in werking getreden. Deze verordening regelt het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie. Onder vertrouwensdiensten worden elektronische handtekeningen, – tijdstempels, -zegels, -bezorgdiensten en certificaten voor authenticatie van websites verstaan.

Het Ministerie van Economische Zaken zal de inhoud en betekenis van de verordening toelichten. Daarna wordt ingegaan op de werking van grensoverschrijdende elektronische identiteiten in de praktijk. Er is voldoende ruimte voor gedachtewisseling, ondermeer over de implementatie van de verordening.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst middels het online inschrijfformulier aan de rechterkant van deze pagina. Na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Wij hopen u 10 december te zien.