Bijeenkomst Nederland als netwerkmaatschappij: Mobiel internet en the internet of things

Op 2 juni aanstaande geeft ECP-EPN in 7AM te Den Haag u een kijkje in de toekomst van de netwerkmaatschappij en gaat dieper in op de laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling van mobiel internet en the internet of things in Nederland.

Nederland als netwerkmaatschappij:
Mobiel internet en the internet of things
2 juni 2010
13.30 uur – 16.00 uur
7AM te Den Haag

Nieuwe technologieën zoals augmented reality, RFID en het mobiele web zijn aanjagers van innovatie en groei. Deze ‘ubiquitous network society’ waarin diensten anytime anywhere beschikbaar zijn, maakt nieuwe businessmodellen mogelijk, en biedt oplossingen voor vraagstukken rondom bijvoorbeeld mobiliteit, logistiek en watermanagement. Tegelijkertijd werpen deze toepassingen nieuwe vragen op over hoe wij ‘leven in het web’.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.