Big Data innovatie in de Zorg

Big Data innovatie in de Zorg

Dinsdag 3 juni 2014

Van 13:00 – 17:00  uur

Big Data Value Center Almere

De hoeveelheid data in de zorg is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. De druk op organisaties om hier ook innovaties uit te halen neemt toe. ‘Big Data’ wordt een steeds belangrijker onderdeel om maatschappelijke zorgvraagstukken op te lossen. Waarbij het niet de vraag is of maar hoe dit te gaan gebruiken. Big Data kunnen gebruiken vraagt om fundamentele veranderingen, nieuwe werkwijzen en inzichten hoe we met medische data moeten omgaan om die meerwaarde er ook uit te halen. De potentie is groot maar er zijn ook een aantal hindernissen te nemen en barrières te doorbreken.

Daarom organiseert het Doorbraakproject Big Data een speciale bijeenkomst, waar de vraag centraal staat: hoe met big data daadwerkelijk te innoveren en waarde te creëren in de zorgsector?

We nodigen die mensen uit de zorg uit (en aan de zorg gerelateerde bedrijfstakken en overheden), die het verschil willen maken en de mogelijkheden herkennen van wat alle data om ons heen kan bieden; meer preventie van ziekten, meer levens redden, verbetering van de levenskwaliteit, kostenreducties en efficiëntieverhoging. Wij kennen u als zodanig en stellen het dan ook zeer op prijs als u aanwezig bent op 3 juni.

Tijdens deze middag hoort u vanuit een aantal zorgorganisaties aan de hand van inspirerende casussen hoe zij big data benutten. Te denken valt aan bedrijfsprocesoptimalisatie voor ziekenhuizen, een visie op big data innovatie vanuit de patiënt bezien, beter medicatiegebruik,  intelligentere producten & (e-Health)diensten en het slimmer benutten van onderzoeksresultaten voor betere zorg. Maar we verwachten ook dat u zelf actief in het debat participeert en uw kennis en ervaring met ons deelt. Laat u inspireren door andermans ideeën en verken gezamenlijke datagerelateerde vraagstukken. Het Doorbraakproject Big Data biedt mogelijkheden te ondersteunen bij het verkrijgen van antwoorden.

Na afloop van de bijeenkomst gaat u naar huis met antwoorden op o.a. de volgende vragen:

–          Wat levert innovatie met behulp van big data u op?

–          Wat betekent werken met big data voor uw organisatie?

–          Welke barrières zijn er nog (denk aan technologie, verdienmodellen, veiligheid & vertrouwelijkheid)

–          Wat is er voor nodig om die barrières te doorbreken en met wie kunt u dat eventueel samen oppakken?

–          Hoe laten we bestaande netwerken samenwerken om deze innovaties ook geïmplementeerd, renderend en duurzaam te krijgen?

–          Welke positie en rol en hoeveel zeggenschap heeft de patiënt?

 

Programma
12:30 uur             Ontvangst met lunch
13:00 uur             Plenaire Opening – Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data, Jacqueline Baardman, Adjunct directeur Patiëntenfederatie NPCF

13:40 uur             Praktijkvoorbeeld Carelliance – Peter Walgemoed, directeur

14.00uur              Praktijkvoorbeeld Ziekenhuis de Gelderse Vallei – Rik Eding, dataspecialist

14.20 uur             Praktijkvoorbeeld Nivel – Robert Verheij, programmaleider NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

14.40 uur             Pauze

15.00 uur             Praktijkvoorbeeld Pharmapartners – Remco Wijngaarden, senior business analist innovatie

15.20 uur             Praktijkvoorbeeld LifeLines – Salome Scholtens, manager Research Office

15.40 uur             Praktijkvoorbeeld vanuit de Dutch Health Hub – Oscar Wijsman, namens de Dutch Health Hub en Egge van der Poel, adviseur zorg & IT KPMG

16.00 uur             Knelpunten definiëren en casussen inventariseren – Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data en Jacqueline Baardman, NCPF 

16.20 uur             Discussie over het oplossen van knelpunten in deelgroepen

17.00 uur             Plenaire afsluiting

17.15 uur             Netwerkborrel

Toelichting op de casussen

Carelliance

Carelliance richt zich op het duurzaam bewaren van multimedia content voor de medische markt en geeft haar gebruikers hier applicatie onafhankelijke toegang toe. De patiënt en de behandelaar kan behandelresultaten direct vergelijken met vergelijkbare patiënten en de onderzoeker heeft toegang tot een Nederlandse catalogus van alle borstkanker data en kan na het indienen van een goedgekeurd projectvoorstel (big) data onderzoek doen. Nederland loopt voorop met screening data, standaardisering kwaliteitsmetingen en actieve patiëntenvereniging. Toegang is geregeld via EPD-oplossingen.

Nivel

Het NIVEL is het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Het NIVEL doet gezondheidszorgonderzoek en maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS. Eén van de belangrijkste gegevensbronnen is NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, dat onder meer geanonimiseerde, longitudinale gegevens omvat van 1,6 miljoen huisartsenpatiënten. Met deze gegevens beantwoordt het NIVEL vragen over het voorkomen van ziekten en aandoeningen, de zorg die men daarvoor gebruikt, en de kwaliteit van die zorg. NIVEL Zorgregistraties is afhankelijk van het vertrouwen van zorgaanbieders en patiënten. Welke maatregelen op het gebied van privacy en governance heeft het NIVEL genomen om dat vertrouwen te waarborgen. Wat speelt er nog meer mee bij het verkrijgen van dat vertrouwen?

PharmaPartners

PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijns zorgorganisaties.  Een van de big data initiatieven is de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem waarin zorg en onderzoek gekoppeld is ten bate van zorgoptimalisatie. Het eerste toepassingsgebied is zorg en preventie bij Diabetes. Uit allerlei parameters wordt gesignaleerd wanneer een patiënt zieker dreigt te worden, zodat preventieve actie mogelijk is.

Ziekenhuis de Gelderse Vallei

De benutting van big data is begonnen vanuit de wens het logistiek proces efficiënter te maken. Inmiddels wordt het voor veel meer ingezet en is het gebruik van de aanwezige data explosief gegroeid. De Gelderse Vallei integreert nu ook externe (open) databronnen (zoals CBS data en geo-informatie) zodat ze een completer beeld krijgen van patiënten en beter kunnen inspelen op individuele situaties. Door het visualiseren van de data kunnen medewerkers bovendien heel snel bottlenecks opsporen in bijvoorbeeld de zorglogistieke processen rondom patiënten en deze oplossen.

LifeLines

LifeLines maakt deel uit van een (inter) nationaal netwerk van biobanken. Het is een van ‘s werelds grootste bevolkingsstudies en biedt een unieke bron voor onderzoek met data over biomedische metingen, milieurisico’s, (epi) genetica, voeding, psychologische en sociale factoren, alsmede gegevens over het zorggebruik. Privacy van de deelnemers aan onze studie staat voor ons voorop. Vanwege de gevoeligheid van de gegevens, de grote omvang van de data, en de wens om de gegevens te verstrekken aan onderzoekers wereldwijd zijn innovatieve Big Data IT-oplossingen ontwikkeld: een beveiligde virtuele omgeving gebruik makend van state of the art high performance computing.

Vereniging Dutch Health Hub met een initiatief van KPMG & Vancis

De leden van de vereniging Dutch Health Hub werken samen op een innovatieve manier te kunnen omgaan met alle beschikbare data in de zorg. De vereniging  combineert de behoefte van de zorgsector met de mogelijkheden die marktpartijen (zouden) kunnen bieden. KPMG en Vancis zijn bezig met een “not-for-profit” initiatief op het gebied van healthcare: Achmea health database in combinatie met de gegevens van de Stichting Epilepsie in Nederland (SEIN) om zo nieuwe inzichten te kunnen halen op het gebied van comorbiditeit en “sudden death”.

 

Presentaties

De presentaties van deze dag kunt aan de rechterzijde van de ze pagina bekijken.

 

 

Over het Doorbraakproject Big Data

Het doorbraakproject is een samenwerking van het Big Data Value Center, TNO, Netherlands eScience Center, ECP, Andarr, GoDataDriven, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken. Het doorbraakproject Big Data helpt organisaties en ondernemers inzien waar kansen liggen om meerwaarde uit big data te halen en hoe dit aan te pakken. Eric van Tol is trekker van het project. Het doorbraakproject wil o.a. met dit evenement maatschappelijke opgaven slimmer aanpakken. Meer informatie vindt u op www.doorbraakmetbigdata.nl.