Besloten bijeenkomst: expertsessie Better Internet for Kids

Welke zorg- en pijnpunten hebben ouders als het gaat om het online gedrag van hun kinderen? En waar maken jongeren zich zorgen over? Krijgen zij hiervoor de juiste begeleiding, kennis en vaardigheden aangereikt door ouders, scholen of hun peers? Het Safer Internet Center Nederland, ondergebracht bij ECP, gaat dit jaar een onderzoek opzetten en de resultaten tijdens de Safer Internet Days 2019 (5 tot 9 februari 2019) presenteren. De resultaten gaan bijdragen aan bewustwording. Maar daarnaast is nog belangrijker om dit publiciteitsmoment te gebruiken om ouders en jongeren direct concreet handelingsperspectief te bieden. Graag nodigen we u uit om mee te denken, ons te adviseren hoe we dit onderzoek het beste vorm kunnen geven, wat er nog meer nodig is, wat u misschien zelf wilt of kunt bijdragen. We willen gezamenlijk de Safer Internet Days nog groter maken en beter tot zijn recht te laten komen. Meld u nu alvast aan via onderstaand inschrijfformulier!

Expertsessie Better Internet for Kids

Datum: 2 juli 2018 Tijd: 12.00 – 15.00 uur (inclusief lunch) Locatie: Den Haag of Utrecht (locatie nog te bepalen)

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Na aanmelding rekenen wij wel op uw komst.