Artificial Intelligence special: best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

Let op: deze bijeenkomst zit bijna aan het maximaal aantal inschrijvingen, het kan zijn dat u op de wachtlijst komt te staan.


Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst ‘Best Practices Artificial Intelligence in het overheidsdomein’ die wij op 2 juli a.s. in Den Haag organiseren. Tijdens deze bijeenkomst nemen we een ‘deep dive’ in de huidige en toekomstige toepassingsmogelijkheden van AI in dit domein. We zoomen in op een aantal lopende AI-casussen. En gaan aan de hand hiervan in gesprek over wat nodig is voor een bredere toepassing en welke mogelijke knelpunten er zijn op organisatorisch, juridisch en ethisch vlak.

Over de bijeenkomst

De overheid gebruikt AI steeds intensiever in de interactie met burger en bedrijf. Overheidsdienstverlening wordt daardoor beter en efficiënter maar verandert ook de relatie. Artificial Intelligence steunt op databronnen: vaak op niet eerder voorziene manieren. Er zijn voorbeelden waarin het de (rechts)positie van de burger of bedrijfsleven versterkt, maar ook waar het de kennisvoorsprong van de overheid nog groter maakt. Het speelt daardoor een steeds grotere rol in de communicatie en interactie met burger en bedrijf. Welke nieuwe mogelijkheden biedt dat en hoe verandert dat de relatie tussen overheid en omgeving? Hoe gaat de overheid om met belangenafweging als beslissingen gemaakt worden door AI en niet door ambtenaren zelf?

Deze bijeenkomst is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ECP, platform voor de informatiesamenleving

Datum: maandag 2 juli 2018 Tijd: 12.30–17:00 uur met aansluitend borrel Locatie: Babylon in Den Haag

Programma

12.30 uur- Ontvangst en registratie 13.00 uur  -Welkom en introductie Dagvoorzitter Arie van Bellen, Directeur ECP, Platform voor de Informatiesamenleving Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 13.15 uur  – Deep dive AI: ontwikkelingen en veilige- en ethische toepassing Leon Kester, Senior Research Scientist, TNO 13.45 uur – Het rijbewijs voor de zelfrijdende auto Gerben Feddes, Senior Advisor Intelligent Mobility, Dienst Wegverkeer (RDW) 14.10 uur – AI voor democratie; naar een verantwoord en schaalbaar sociaal netwerk. Bas Hintemann, founder & developer, Downhe.re 14.35 uur – Pauze 15.00 uur – De toekomst van (c)old cases Roel Wolfert, recherchekundige, Politie 15.25 uur – Toelichting onderzoek AI-verschijningen bij- en kansen voor de overheid Floris Kreiken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 15.40 uur – Paneldiscussie Moderator Arie van Bellen, directeur ECP Aan de hand van casussen in gesprek over wat nodig is voor een verantwoorde toepassing van AI en welke knelpunten er zijn op juridisch, organisatorische en ethisch vlak. 16.20 uur-  Afsluiting door de dagvoorzitter 16.30 uur – Borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos, echter na aanmelding rekenen wij wel op uw komst. Let op: deze bijeenkomst zit bijna aan het maximaal aantal inschrijvingen, het kan zijn dat u op de wachtlijst komt te staan.