Masterclass Politici over AVG & kinderrechten

Op 29 juni aanstaande organiseert ECP in samenwerking met Universiteit Leiden en eLaw een ronde tafel bijeenkomst over de nieuwe nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in relatie tot kinderrechten. De nieuwe wet zal op 28 mei 2018 ingaan. Het is één wet die geldt voor de hele EU. Het primaire doel van de AVG is het beschermen van de privacy grondrechten van Europese burgers. En de wet erkent ook dat kinderen specifieke bescherming verdienen. In artikel 8 is opgenomen dat ouders toestemming moeten geven voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. (NB De leeftijd kan door een lidstaat worden verlaagd, maar niet lager dan 13 jaar. Nederland heeft hier nog geen wetgeving voor). Dit betekent dat jongeren onder de 16 jaar slechts met toestemming of machtiging door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt gebruik kunnen maken van de diensten van de informatiemaatschappij.  Dit artikel heeft voor veel verwarring en onenigheid gezorgd. Daarom organiseren Universiteit Leiden, eLaw en ECP op 29 juni 2017 een ronde tafel bijeenkomst:

Masterclass Politici: De Algemene Verordening Gegevensbescherming en digitale kinderrechten: vragen en antwoorden

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de ronde tafel zullen door deskundigen worden ingeleid: ·         Uitleg AVG – inclusief een Europese overview ·         Inzoomen op artikel 8 en Kinderrechten: toestemmingsrecht ·         Wilsbekwaamheid van kinderen ·         Uitdagingen voor industrie, opvoeders en onderwijs

Deze bijeenkomst is besloten.