Alert Online Partnerbijeenkomst

Datum: donderdag 22 april 2021
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Vorm: online

Word ook partner van Alert Online! Meld u nu eenvoudig aan.

Alert Online bestaat 10 jaar! Ook dit lustrum willen we u en zoveel mogelijk andere organisaties enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren om tijdens de cybersecuritymaand een of meerdere activiteiten te organiseren. Activiteiten die het bewustzijn van cybersecure gedrag stimuleren onder uw eigen achterban, denk aan medewerkers, klanten of relaties. De cyberveiligheid van organisaties is tenslotte voor een groot deel afhankelijk van het gedrag en het handelen van mensen.

Waarom Alert Online?

Door activiteiten gericht op online weerbaarheid in de cybersecuritymaand gecoördineerd zichtbaar te maken dragen we bij aan meer bewustwording en kennis rondom het onderwerp. Partners van Alert Online kunnen op een laagdrempelige manier meedoen, initiatieven zichtbaar maken en met elkaar delen en hierin zelfs samen optrekken. Best practices worden uitgewisseld en van elkaars ervaringen wordt geleerd.

We starten donderdag 22 april 14.00-15.30 uur met een online partnerbijeenkomst waar we met elkaar in gesprek gaan. Over wat u belangrijk vindt. Over wat er bij u speelt omtrent cyberbewustzijn en gedrag. Over waar u mee geholpen zou zijn. Over uw ideeën. Kortom, we inventariseren graag gezamenlijk hoe we binnen het netwerk van Alert Online ons optimaal kunnen voorbereiden richting de cybersecuritymaand.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de partnerbijeenkomst van donderdag 22 april. U ontvangt na aanmelding z.s.m. de link voor de bijeenkomst.

Wij vragen u voorafgaand aan de partnerbijeenkomst onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Bent u van plan om in 2021 (weer) activiteiten te organiseren om het cyberbewustzijn binnen uw organisatie of richting uw achterban te vergroten?
  • Welke tools of middelen kunnen u helpen bij het organiseren van uw activiteiten?
  • Als thema dit jaar denken we aan verschillende invalshoeken: skills, samenwerken, hybride werken en/of oefenen. In welk thema kunt u zich vinden? En welke andere relevante thema’s kunt u hier nog onder scharen?

Doe mee en word partner van Alert Online 2021

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan Alert Online. Samen met u brengen we het cyberbewustzijn binnen uw organisatie of bij uw achterban naar een hoger niveau. U kunt daarbij gebruikmaken van de campagnematerialen die mede met uw input voor Alert Online ontwikkeld worden. Ook vermelden wij alle partners en hun activiteiten op de campagnewebsite van Alert Online, communiceren wij via socialmediakanalen en vragen we u om met het Alert Online-logo op uw website kenbaar te maken dat u partner bent. Alles geheel op basis van gesloten beurzen.

Meer weten of wilt u zich aanmelden als partner van Alert Online? Neem gerust contact met ons op via info@alertonline.nl.

Over Alert Online

Alert Online is een netwerkorganisatie waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen en uitdragen in de cybersecuritymaand (oktober). Alert Online is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De uitvoering is in handen van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig