Verplaatst: In gesprek over: Kunstmatige Intelligentie – Burgerorganisaties

22-01-2019 Voeg toe aan mijn agenda

LET OP! We merken dat het lastig is voldoende organisaties te betrekken bij deze bijeenkomst, daarom kiezen we voor een andere opzet later in het jaar 2019. Heeft u een verzoek of idee voor deze bijeenkomst, laat het ons dan weten via info[@]ecp.nl.

 

—————

De ontwikkeling van de technologie gaat razendsnel. Kunstmatige intelligentie is niet van morgen, maar gebruiken we al dagelijks, zoals bij Google Maps, Netflix of Spotify. Daar zitten voor- en nadelen aan. Zeker als we daarbij denken aan onze grondrechten. Verschillende rapporten zijn daarover de laatste tijd verschenen, bijvoorbeeld onderzoeksrapport Algoritmes en grondrechten van de Universiteit Utrecht. Hier kwam men tot de conclusie dat transparantie een belangrijke randvoorwaarde is voor het waarborgen van grondrechten in het digitale tijdperk.

Maar wat zijn nog meer (ethische) vragen die spelen? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Op 22 januari 2019 gaan we met een groep ‘burgerorganisaties’ samen met een groep experts vanuit verschillende ministeries en wetenschappen in gesprek over Kunstmatige Intelligentie en de ethische vragen die daarmee samenhangen. Met als belangrijk doel de overheid verder te helpen in de bescherming van grondrechten bij digitalisering.

De bijeenkomst vindt plaats in 7AM | Buitenhof 47 Den Haag. U kunt zich aanmelden via events@ecp.nl. Graag vernemen we daarbij ook uw voorkeur voor een subsessie.

Wij zien u graag op 22 januari 2019!

PROGRAMMA

13.00 – 13.30 uur | Inloop

13.30 – 13.40 uur | Welkom ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Doel van de dag en het belang van het thema.

13.40 – 14.00 uur | Yolanda Schothorst, onderzoeker Kantar Public
In opdracht van BZK heeft Kantar Public onderzoek gedaan naar Kunstmatige Intelligentie (KI) en burgers. Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is geprobeerd antwoord te vinden op onder andere de volgende vragen: Wat verstaan burgers eigenlijk onder KI? Welke toepassingen van KI zijn wel en niet acceptabel in de ogen van burgers? Zien burgers KI als kans of als bedreiging? Wat of wie kan hun eventuele zorgen wegnemen? Ze vertelt vanmiddag meer over de bevindingen van deze onderzoeken.

14.00 – 14.20 uur | Siri Beerends, cultuursocioloog bij SETUP
Siri Beerends vertelt hoe SETUP burgers en burgerorganisaties empowert met het jaarprogramma Civil Weapons of Math Retaliation. Het afgelopen jaar heeft SETUP samen met Kunstmatige Intelligentie experts, wetenschappers, filosofen en kennispartners de maatschappelijke impact van algoritmen onderzocht. Doel van het programma: de macht van moraliserende algoritmen eerlijker verdelen door algoritmen/tools te ontwikkelen die burgers kunnen inzetten voor eigen empowerment. Daarnaast stimuleert SETUP een breed ethisch debat over de maatschappelijke impact van algoritmische besluitvorming.

14.25 – 15.25 uur | Naar de subsessies (zie thema’s onder dit schema)
In vier workshops wordt Kunstmatige Intelligentie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Na een korte pitch door een wetenschapper of expert en een terugkoppeling uit de bijeenkomst van de wetenschappers en het bedrijfsleven gaan de deelnemers met elkaar in gesprek hoe BZK op dit thema moet inspelen.

14.30 – 15.45 uur | Wrap-up subsessies | korte terugkoppeling van de resultaten per groep

15.45 – 16.00 uur | Conclusies en afronding door de dagvoorzitter

16.00 – 17.00 uur | Borrel.

SUBSESSIES

  1. Wat willen we onze achterban vertellen over Kunstmatige Intelligentie? Wanneer en hoe? (2x)
  2. Robots in plaats van mensen: een zegen of een gevaar?
  3. Oplossingen voor nu levende zorgen rond Kunstmatige Intelligentie (privacy, verkeerde beslissingen, lastig te corrigeren etc.</li


Terug naar agenda