24-07-2014

Aftellen tot het Internet Governance Forum

De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De impact van het internet is enorm en vraagt om een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders. Het mondiale Internet Governance Forum dat begin september plaatsvindt biedt ruimte voor deze dialoog. Het is de internationale plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap, belangenorganisaties en politiek elkaar ontmoeten en waar input wordt gegeven voor toekomstig beleid.

Ook de Nederlandse stem mag in dit internationale kader niet ontbreken. Bovendien kan ons land profiteren van de uitkomsten van dit internationale forum en van vernieuwende invalshoeken die naar voren komen. Zowel marktpartijen als overheden hebben hier baat bij voor beleidsvorming. Onder de vlag van het NL IGF werken het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP dan ook samen om het belang van het IGF in Nederland te adresseren.

Klaar voor vertrek! 
Vanuit Nederland nemen vertegenwoordigers vanuit overheid, NGO’s en bedrijven deel aan het IGF. Een gedegen Nederlandse bijdrage is van groot belang. NL IGF inventariseert de Nederlandse deelnemers van het IGF en informeert hen over zowel logistieke als inhoudelijke zaken rond het IGF.

Workshops van Nederlandse bodem
Dit jaar sieren twee workshops van Nederlandse bodem het programma van het Internet Governance Forum.

Workshop #17: Privacy as Innovation II. Lees hier de omschrijving.

Workshop #49: Internet standards: implementation & responsibilities. Lees hier de omschrijving.

Stevige Nederlandse delegatie. Gaat u mee? 
Gaat u mee naar het IGF in Turkije? Laat het ons weten via nligf@ecp.nl en neem deel aan de Nederlandse vertegenwoordiging.

IGF
Meer informatie over het IGF, het programma en inschrijving vindt u op www.intgovforum.org.