09-02-2017

Afsluiting e-Health week: digitale vaardigheden onmisbaar voor zorgprofessionals

Tijdens de afsluiting van de eHealth week 2017 is de whitepaper ‘eHealth: digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar’ gepresenteerd: een gezamenlijk product van Nictiz, HAN, ECP, V&VN en het Zorginstituut. Het document geeft inzicht in de noodzaak van digitale vaardigheden voor zorgprofessionals en biedt concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

Whitepaper

eHealth wordt steeds belangrijker in de zorg, zowel voor de organisatie van de zorgverlening als voor de behandeling van patiënten. Zorgverleners moeten niet alleen slim en veilig kunnen omgaan met verschillende digitale toepassingen, maar ook daarover met anderen kunnen communiceren. Uit onderzoek blijkt echter dat er nog veel knelpunten bestaan in het gebruik van eHealth. Veel zorgprofessionals maken zich zorgen over hun digitale kennis en hun digitale gezondheidsvaardigheden. Zij ervaren ook een gebrek aan technische ondersteuning. Managers in de zorg vinden vaak dat hun medewerkers onvoldoende ICT-competenties bezitten, terwijl ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden juist meer betrokken wil worden bij vernieuwingen met eHealth. Bron: zorginsituutnederland.nl