29-09-2009

Adviseur Obama licht aanpak ‘vergroening’ toe

Volgens dr. Paul Budde (voorzitter van Smart Grid Australia en adviseur van de regering-Obama) is voor een voortvarende aanpak van de energie- en klimaatcrisis vooral leiderschap nodig. “Er zijn over de hele wereld tientallen pilots gehouden op het vlak van smart grids en andere grote energiebesparingsprojecten en een veelheid aan kennis en ervaring is beschikbaar. Een duidelijke visie en politieke wil zijn nu de voorwaarden om tot daadwerkelijke vergroening te komen”.

 

De energiedeskundige zei dit tijdens een werkdiner in Rijswijk dat ECP-EPN onlangs organiseerde. Nederland staat aan de vooravond van het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende proefprojecten op het gebied van smart grids en ‘vergroening’ van de energievoorziening. Tijdens de bijeenkomst toetsten verschillende energie-experts hun ideeën op dit terrein aan de ervaringen in Australië. Paul Budde ging vooral in op de manier waarop overheid en bedrijfsleven samenwerken.

 

Budde, een Nederlander die al 25 jaar in Australië woont en werkt, is deze week in Nederland om onder andere met het Ministerie van Economische Zaken te praten over de vormgeving van smart grids en de wenselijke PPS-relaties daarbij. Vervolgens reist hij door naar Washington om daar met vertegenwoordigers van de regering Obama van gedachten te wisselen over de Amerikaanse energiemaatregelen.