Word ook hoofdpartner van de e-healthweek 2020!

17/07/2019

De zorg verandert door technologie en door wat mensen willen en kunnen. In de e-healthweek komt dit bij elkaar. Afgelopen jaren heeft het concept zich sterk bewezen als ontmoetingsplek die zorggebruikers en professionals informeert en betrekt bij zorginnovatie en zorgtransformatie. Tijdens de ehw20 ligt de focus op uitgaan van de vraag van de gebruiker. Daarnaast is ook digivaardig in de zorg een thema, omdat dit bij bijna alle e-health toepassingen speelt. 

De e-healthweek kan niet worden georganiseerd zonder hoofdpartners. Het ministerie van VWS heeft al toegezegd weer één van de hoofdpartners zijn. Naast een financiële bijdrage levert VWS haar politieke en beleidsmatige betrokkenheid.

Is uw organisatie een belangrijke speler voor gezond gebruik van e-health? Dan doen we een beroep op u om hoofdpartner te worden van de e-healthweek 2020. Naast diverse privileges als inhoudelijk richting geven aan de week en het meenemen van uw organisatie op alle uitingen, kunt u, door onze nauwe samenwerking met ICT&Health ook op het openingscongres uw bijdrage leveren. Uiteraard komen wij graag bij u langs om alles te bespreken en toe te lichten, zodat we beide voordeel halen uit uw sponsoring en onze doelgroep in de zorg (incl. Preventie en beter leven), nog het meest. Ter inspiratie een korte terugblik: compilatie ehw19 en de infographic ehw19.

Vragen of wilt u uw mogelijke deelname bespreken? Wij zijn bereikbaar via info@ehealthweek.net of telefonisch 070-419 03 09.    Betrokken activiteiten

  • Zorg
Terug naar actueel