02-06-2010

Activiteiten track eInclusion op het WCIT

ECP-EPN was tijdens het World Congress on Information Technology (WCIT) leader van de track eInclusion, waarin aandacht uitging naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om maatschappelijke participatie te bevorderen en economische vooruitgang te boeken.

 

Inspirerende presentaties track eInclusion
Tijdens de tweede dag van het WCIT stond de track eInclusion in het thema van de kansen en mogelijkheden van social media en kwam het issue eSkills uitgebreid aan bod.

 

De Directeur Generaal Energie, Telecom en Markten van het Ministerie van Economische Zaken, Hans Vijlbrief, benadrukte het belang van eInclusion en legde met name nadruk op eSkills en het belang van mensen met eSkills voor economische groei. In de toekomst zal er een tekort zijn aan mensen met eSkills, wat nadelige gevolgen heeft voor de economie en welvaart.

Dezelfde dag behandelde Z.K.H. de Prins van Oranje in zijn speech over internet en veiligheid, het belang en de noodzaak van internet-lessen op scholen. Jongeren zouden over het algemeen wel over de digitale vaardigheden beschikken, maar moeite hebben met zoeken naar informatie op internet. Daarnaast benadrukte de Prins dat overheids-campagnes als ‘Veilig internetten’ een belangrijke rol spelen in de bewustwording van de gevaren op internet.
 

Vierdeling eInclusion: motivatie, fysieke toegang, digitale vaardigheden en gebruik
Tijdens het programmaonderdeel ‘What about eInclusion worldwide’ besprak Jan van Dijk, hoogleraar Universiteit van Twente, de wereldwijde stand van zaken van vier componenten van eInclusion: motivatie, fysieke toegang, digitale vaardigheden en gebruik. Waarbij volgens Van Dijk toegang tot de digitale wereld samenhangt met motivatie. Daarnaast benadrukte hij dat er, in tegenstelling tot fysieke toegang en gebruik, zeer beperkt onderzoek wordt gedaan naar digitale vaardigheden en motivatie. Hij sloot dan ook af met een oproep om wereldwijd meer onderzoek te doen naar deze onderwerpen. Voor het programma Digivaardig & Digibewust onderzoekt de Universiteit Twente jaarlijks de trends in de ontwikkeling van toegang tot computers en internet, en de digitale vaardigheden van Nederlanders.

 

Boek ‘Contact! Kinderen en nieuwe media’
Tijdens het WCIT is het eerste exemplaar van het recentelijk verschenen boek ‘Contact! Kinderen en nieuwe media’ aan Z.K.H. de Prins van Oranje overhandigd. Het boek gaat in op het gebruik van kinderen tussen de 6 en 12 jaar en is een initiatief van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Stichting Mijn Kind Online en het programma Digivaardig & Digibewust.

 

Neem voor meer informatie over het boek contact op met het programma Digivaardig & Digibewust via info@digivaardigdigibewust.nl.

 

DigiRaad: “Betrek jongeren en maak gebruik van hun digitale kennis en ervaring”
Tijdens het WCIT ondertekenden KPN, SIDN, UPC, Intel, Hogeschool InHolland en Platform Bèta Techniek de ‘oproep aan de wereld’ om jongeren meer te betrekken bij beleidsvorming, productontwikkeling en zakelijke aangelegenheden. Met deze ondertekening erkennen zij het belang en de waarde van de mening, ervaring en digitale vaardigheden van jongeren. De oproep is een initiatief van de DigiRaad die advies en voorlichting geeft aan onder andere het ministerie van Economische Zaken over veiligheid op internet. 

 

Download hier de guide waarin de DigiRaad praktische tips biedt.