20-01-2011

Aanpak voor het herkennen en helpen van digibeten werkt

Steeds meer diensten worden ook online of zelfs uitsluitend online aangeboden. Maar naar schatting drie miljoen Nederlanders maken nog geen gebruik van de computer of internet, ook al heeft de helft wel internettoegang. Om te zorgen dat deze mensen niet buiten de boot vallen, hebben verschillende loketorganisaties (de Belastingdienst, het UWV WERKbedrijf, stichting Het Juridisch Loket, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Tilburg), de handen in een geslagen. Uit naam van dit consortium, mede tot stand gekomen door het programma Digivaardig & Digibewust, overhandigde Tineke Netelenbos (voorzitter programmaraad Digivaardig & Digibewust) op 20 januari jongstleden tijdens het Digitaal Bestuur Congres de publicatie ‘Vaardige burgers aan het loket’ aan Arno Thijssen, programmadirecteur Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

De publicatie ‘Vaardige burgers aan het loket’ geeft tips voor het herkennen van digibeten en het doorverwijzen naar geschikt opleidingsmateriaal. Stichting Lezen & Schrijven doet daarnaast aanbevelingen op het vlak van laaggeletterdheid. Netelenbos: ‘Mensen met te weinig vaardigheden blijven dankzij deze loketaanpak niet meer onopgemerkt. Ze krijgen precies dat steuntje in de rug dat nodig is om online te gaan, want iedereen kan internetten en heeft daar belang bij. ’ De consortiumpartners hechten zeer aan het elektronische loket, dat kostenefficiënt en gebruikersvriendelijker is en de ontwikkeling van nieuwe elektronische dienstverlening bevordert. Maar als grote groepen burgers digibeet blijven, stagneert die ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande efficiëntiewinst.

 

 

 

“Vaardige burgers aan het loket” bevat de resultaten van het project ‘E-loket op 1’ waarin de Belastingdienst, het UWV WERKbedrijf, stichting Het Juridisch Loket, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Tilburg diverse pilots uitvoerden met betrekking tot het herkennen en doorverwijzen van digibeten aan het loket. ‘E-loket op 1’ werd uitgevoerd onder wetenschappelijke begeleiding van Novay. De ervaringen zijn positief en  betrokkenen verkennen nu of deze strategie in de dagelijks werkroutine past. Jan Albert Waal (algemeen directeur stichting Het Juridisch Loket) riep tijdens het Digitaal Bestuur Congres andere loketorganisaties op ook werk te maken van het herkennen en doorverwijzen van digibeten. En ervaringen te delen, om zo samen de gedeelde problematiek op te kunnen lossen.

 

Het programma Digivaardig & Digibewust is verheugd met de pilotresultaten. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen werken binnen het programma samen vanuit de gedachte dat digibeten  goed bij het fysieke loket herkend kunnen worden zodat de benodigde hulp kan worden gegeven.

 

Programma Digivaardig & Digibewust
Binnen het programma Digivaardig & Digibewust werken overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan het verbeteren van digitale vaardigheden van Nederlanders en het stimuleren van het veilig en verantwoord gebruik van digitale middelen, zoals internet. Dit doet zij door allerlei activiteiten te ondersteunen en te initiëren: onderzoeken, publicaties, campagnes, etc. Het programma is belegd bij ECP-EPN en wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, de Europese Commissie en diverse bedrijven (UPC, Microsoft, NVB, IBM, KPN, NVPI, SIDN, Ziggo). www.mijndigitalewereld.nl / www.digivaardigdigibewust.nl