08-11-2016

Aankondiging call Energiesysteemintegratie en big data

Doel

Het doel van dit programma is om toekomstige energiesystemen te benaderen als geïntegreerde systemen, met big data als cruciaal element. In zulke systemen worden bijvoorbeeld meerdere energiedragers; meerdere netwerken, subsystemen en randsystemen; of data vanuit velerlei bronnen gecombineerd.

Zo kan bijvoorbeeld overtollige elektriciteit uit de zonnepanelen van een kantoorgebouw worden opgeslagen in een batterij, in het warmte/koude systeem van het gebouw, of omgezet worden naar gas. Of kan een combinatie van microgrids, gebouwen en (industriële) terreinen of andere subsystemen worden beheerst en geoptimaliseerd als een geïntegreerd systeem, rekening houdend met meerdere actoren en stakeholders.

Bekijk de inhoud van deze call

Verband met Commit2Data en Topsector Energie

In deze call staat het gebruik van grote en/of heterogene datasets centraal. De toe te kennen projecten worden daarom o.a. ook onderdeel van de activiteiten van Commit2Data.

Dit programma is gericht op publiek-private samenwerking. Het programma wordt uitgevoerd als onderdeel van de NWO-propositie voor de Topsector Energie. Projectconsortia dienen te bestaan uit minstens één kennisinstelling en minstens één bedrijvenpartner. 

Voor het programma geldt een cofinancieringseis. Gestreefd wordt naar een verplichte cash bijdrage van bedrijven ter hoogte van 15% van de projectkosten. Daarnaast zal ook een in kind bijdrage (waarschijnlijk van 15% van de projectkosten) gevraagd worden.

Doelgroep

Dit programma is interessant voor kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie. De call is gericht op wetenschappers uit de technische disciplines, waaronder wiskunde, informatica en elektrotechniek. 

Omvang projecten en budget

De omvang van de aan te vragen projecten zal vermoedelijk liggen tussen de 2-4 personeelsposities. Het NWO-budget bedraagt M€ 3,85.

Informatie & matchmakingbijeenkomst

Op woensdag 11 januari zal een informatie & matchmakingbijeenkomst worden georganiseerd. Houd deze datum vrij in uw agenda. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief.Indien u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u uw interesse doorgeven via systeemintegratie@nwo.nl.

Beoogde tijdlijn

Openen call                                                                
December 2016    


Informatie & matchmakingbijeenkomst     
11 Januari 2017   


Deadline indiening vooraanmeldingen     
Voorjaar 2017        


Besluit NWO                                                  
Najaar 2017 

Meer informatie en contact

De exacte voorwaarden van de call worden gepubliceerd op de website van NWO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Mark van Assem (systeemintegratie@nwo.nl). Informatie over een eerdere call op het gebied van Energiesysteemintegratie vindt u op de website van het programma