23-03-2017

38% van ouders op zoek naar hulp bij mediaopvoeding

Nieuwe MediaDiamant van Mediawijzer.net helpt professionals ouders te ondersteunen bij mediaopvoeding

Voor de meeste ouders (92%) is het verstandig omgaan met media een standaard onderdeel van de opvoeding geworden, net zoals gezond eten en voldoende beweging dat is. Nu steeds meer ouders zich bewust worden van hun rol in de mediaopvoeding, zien zij ook de risico’s beter in. 44% van de ouders maakt zich weleens zorgen over het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen, bijvoorbeeld over de tijd die zij eraan besteden en de content die zij krijgen voorgeschoteld. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Mediawijzer.net*. In het onderzoek geven bijna vier op de tien ouders aan hulp te kunnen gebruiken bij de mediaopvoeding. Daarom lanceert Mediawijzer.net de MediaDiamant, ontwikkeld door Nederlandse experts in mediaopvoeding. De MediaDiamant is een wegwijzer met concrete tips om kinderen van 0 tot 18 jaar mediawijs op te laten groeien. De MediaDiamant helpt professionals en ouders om opgroeiende kinderen op een bewuste, plezierige en veilige manier met media om te leren gaan. “Om hun werk goed te kunnen doen hebben professionals behoefte aan goede en gevalideerde informatie, waarmee zij ouders bij de mediaopvoeding kunnen ondersteunen. Mediaopvoeding is nog altijd een relatief nieuw onderwerp binnen de opvoedingsondersteuning. Bovendien zijn ook professionals zelf niet altijd met mediagebruik opgegroeid”, zegt Krista Okma, opvoedexpert en een van de ontwikkelaars van de MediaDiamant. “Om professionals en ouders te helpen bij het vinden van goede antwoorden heeft het Nederlands Jeugdinstituut de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld (NJi, 2015). De MediaDiamant biedt hierop een aanvulling, met praktische tips voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. De MediaDiamant is door professionals in te zetten bij het begeleiden van ouders.” De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten die samen de belangrijkste onderdelen van de mediaopvoeding vormen:

 • Plezier: Aan media beleven kinderen op verschillende manieren plezier, bijvoorbeeld door te genieten van leuke en leerzame content of door creatief bezig te zijn met media.
 • Veiligheid: Via media krijgen kinderen van alles te zien, ook dingen die nog niet geschikt zijn of tot risico’s leiden. Filters, goede begeleiding en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat je kind media veilig kan gebruiken.
 • Samen: Samen bezig zijn met media zorgt voor plezier en veiligheid. Als ouder houd je zicht op wat je kind te zien krijgt en worden de media-ervaringen iets om samen te delen.
 • Inhoud: Media ontwikkelen zich razendsnel. Het is belangrijk dat media aansluiten bij de belangstelling, kennis en het ontwikkelniveau van kinderen, er aantrekkelijk uitzien en veilig en makkelijk te gebruiken zijn.
 • Balans: Veel ouders willen weten hoeveel tijd hun kind dagelijks aan media mag besteden, en waar de grens ligt. Hier zijn geen officiële richtlijnen voor: het is vooral belangrijk dat media één van de, dus niet de enige, activiteiten is waar je kind dagelijks mee bezig is.

Highlights uit het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat ouders met name moeite hebben met de volgende aspecten van de mediaopvoeding:

 • 43% van de ouders is bang dat hun kind in contact kan komen met mensen die kwaad in de zin hebben.
 • 40% van de ouders vindt het lastig dat hun kind ongeschikte content kan tegenkomen.
 • 38% van de ouders is bang dat hun kind teveel tijd besteedt aan media.
 • 28% vindt het lastig dat hun kind zich verveelt als hij of zij geen media kan gebruiken.
 • 22% van de ouders heeft moeite om zelf het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door de smartphone tijdens het eten niet op tafel te hebben liggen. Bij ouders van jongere kinderen vindt zelfs 31% dit lastig.
 • 22% van de ouders maakt zich zorgen over veilig internetgebruik, waaronder de online privacy van hun kind.
 • Voor 18% van de ouders is het maken van goede afspraken met hun kind over mediagebruik lastig.
 • 15% van de ouders is bang dat afleiding door sociale media van invloed is op de schoolprestaties van hun kind. Bij ouders van kinderen in de leeftijd tussen 13 tot 18 jaar is dit zelfs 28%.
 • 13% van de ouders vindt het vervelend dat hun kind eindeloos zeurt om media. Bij ouders van jonge kinderen is dit zelfs 21%.

Uit het onderzoek blijkt dan ook dat bijna vier op de tien ouders hulp kunnen gebruiken bij mediaopvoeding, bijvoorbeeld via de MediaDiamant. Ouders geven aan dat zij tips en adviezen prettig vinden omdat zij zelf nog onvoldoende hebben nagedacht over hoe zij de mediaopvoeding willen aanpakken, nieuwe inzichten willen opdoen en verwachten dat zij bij het opgroeien van hun kind tegen nieuwe aspecten van de mediaopvoeding aanlopen.

Meer informatie en webinar voor professionals

Meer informatie en concrete tips over hoe je de MediaDiamant als professional in de praktijk kunt gebruiken, vind je op www.mediawijzer.net/mediadiamant. Daarnaast organiseert Mediawijzer.net tijdens de Media Ukkie Dagen een webinar voor opvoedprofessionals op 4 april 2017 van 11:00 tot 12:00 uur om het gebruik van de MediaDiamant bij jonge kinderen van 0 tot en met 6 jaar toe te lichten. Kijk voor meer informatie op www.mediaukkies.nl/webinar. De plek waar ouders informatie kunnen vinden over de MediaDiamant is www.mediawijsheid.nl/mediadiamant.

Mediawijzer.net Challenge 2017: Laat de MediaDiamant schitteren

Mediawijzer.net ondersteunt opvoeders met de MediaDiamant. Een model waarin alle facetten van mediagebruik schitteren in het licht van de opvoeding. Mediawijzer.net daagt haar netwerk uit met de Mediawijzer.net Challenge 2017. Wij vragen onze netwerkpartners de handen ineen te slaan, effectieve combinaties te maken en gezamenlijk deel te nemen om met elkaar in lijn met de MediaDiamant een idee of product uit te werken. Het Design like a Startup evenement vindt op dinsdag 6 juni a.s. plaats bij Beeld en Geluid. Deelnemers maken kans op een stimuleringsbijdrage om hun idee te realiseren. Aanmelden voor de Mediawijzer.net Challenge 2017 kan vanaf 23 april. Bekijk hier alvast meer informatie. * Onderzoeksverantwoording: Online onderzoek uitgevoerd door PanelWizard onder 1.060 Nederlandse ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd in februari 2017.