24-05-2018

25 mei, en nu?

Overal om ons heen bereiden organisaties zich op voor invoering AVG. We merken enerzijds een bepaalde mate van onzekerheid en anderzijds van onverschilligheid. ECP heeft in november 2017, samen met Verdonck, Klooster and Associates, het rapport Nationale Privacy Benchmark gepubliceerd; hoe stond het met de privacybescherming en AVG-gereedheid bij de deelnemende organisaties? Nu de AVG wordt ingevoerd is de vraag, wat zijn de ontwikkelingen? 15 november, tijdens ons jaarcongres, presenteren we een vervolgonderzoek. Wederom een peiling binnen het MKB, zodat trends gesignaleerd worden. We hopen ook dit jaar de resultaten te kunnen overhandigen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. ECP heeft als doel om bij te dragen aan het vertrouwen dat burgers en organisaties moeten kunnen hebben op data als fundament van de digitale samenleving.