19-03-2012

24 april - Bijeenkomst softwareleveranciers over SEPA

Het Kennisplatform Administratieve Software (belegd bij ECP) organiseert op 24 april aanstaande in het Evoluon Eindhoven een bijeenkomst gericht op SEPA en de praktijkervaringen van softwareleveranciers bij implementatie.

 

Wat is SEPA ?

SEPA duidt een gebied aan. Het is de afkorting van “Single Euro Payments Area”. Binnen dit gebied kan in de nabije toekomst met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen worden betaald. Er komen overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in dat hele gebied te gebruiken zijn.

SEPA omvat in eerste instantie de landen die de euro hebben ingevoerd. Voor de Europese politiek is SEPA het ideaal van één uniforme Europese betaalmarkt die meer omvat dan de eurolanden.

SEPA kent twee hoofdcomponenten:

• Regelgeving door de Europese Politiek
De Europese politiek heeft een Europees wettelijk kader gemaakt met het doel alle wetgeving voor euro en niet-euro betalingen te harmoniseren.

• Standaardisatie door de European Payments Council (EPC)
Europese banken verenigd in de EPC hebben specifieke regelgeving, afspraken en standaarden opgesteld die marktpartijen geleidelijk implementeren om pan-Europees betalingsverkeer in euro’s mogelijk te maken.

Daarnaast staat SEPA vaak voor het project in organisaties dat erop gericht is systemen e.d. aan te passen aan nieuwe standaarden en afspraken die de integratie van het Europese betalingsverkeer mogelijk gaan maken.

 

Het Factuurcongres van Factuurwijzer verleent gastvrijheid aan het Kennisplatform en de bijeenkomst kan daardoor plaatsvinden in de grote zaal van het Evoluon, Eindhoven van 13:00u tot uiterlijk 17:30u.

In nauw overleg met het Nationaal Forum SEPA-Migratie, het Forum Standaardisatie en de voorzitter van het Kennisplatform (Gerard Bottemanne) worden in de weken daarna de knelpunten aangepakt.

Doel is in juni 2012 een vervolgbijeenkomst te organiseren waarin softwareleveranciers en banken hun ervaringen kunnen uitwisselen en die knelpunten zoveel mogelijk zijn opgelost.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via Jelle.attema@ecp.nl.