17-11-2017

20 bouwstenen voor een kansrijke en betrouwbare digitale informatiesamenleving

Tijdens de 20ste editie van haar Jaarcongres presenteerde ECP twintig bouwstenen voor een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving. Deze bouwstenen geven op deelonderwerpen aan wat belangrijk en vooral noodzakelijk is en alleen gezamenlijk opgepakt kan worden. ECP roept alle actoren op mee te bouwen. De 20 bouwstenen zijn te vinden op www.ecp.nl/20bouwstenen.  De explosie van technologie is in onze hele samenleving zichtbaar en voelbaar. Bestaande kaders, nieuwe disruptieve technologieën en maatschappelijke domeinen waarin we leven en werken, botsen op elkaar. Er zijn nieuwe juridische, technische educatieve en ethische kaders nodig. En dat vergt een gezamenlijke aanpak van alle actoren,” aldus Arie van Bellen, directeur van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. In de afgelopen 20 jaar groeide het belang en de impact van ICT in onze maatschappij. De informatiesamenleving lijkt een volwassen stadium bereikt te hebben en is overal aanwezig. ECP wil samen doorbouwen aan de toekomst van de informatiesamenleving op basis van haar ervaringen de afgelopen jaren en de kennis en expertise binnen haar netwerk. De twintig bouwstenen die daarvoor nodig zijn, zijn geordend volgens de drie kerntandwielen die ECP onderscheid in het mechaniek van dat de digitale samenleving drijft. Technologie en trends, die onze samenleving steeds weer in beweging brengen, randvoorwaarden als ethiek, veiligheid, standaardisatie, infrastructuur en human capital, die noodzakelijk blijven, maar die een andere invulling krijgen en domeinen als zorg, jeugd, energie, onderwijs en uiteraard de mens zelf waar al die technologieën hun weg vinden. ECP roept alle betrokkenen op mee te bouwen aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving.