Anke Kleinveld


Anke Kleinveld is geboren en getogen in een klein dorp dat inmiddels door de stad Amersfoort is ingebouwd. Sinds haar 18e woont in het centrum van deze stad. Ze heeft gestudeerd in Utrecht en werkt in Amsterdam. Sinds mei jl. lid is zij lid van de Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek van de gemeente Amersfoort. Aanleiding voor haar om zich hierbij aan te sluiten is, dat ze zich zorgen maakt over haar privacy en autonomie in een wereld die steeds digitaler wordt. Ze wil niet passief toekijken, maar proberen invloed te hebben op haar directe leefomgeving.

Anke spreekt tijdens de sessie Waardengedreven dialogen over digitalisering voor BZK en burger op het ECP Jaarfestival.