Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen

Generiek raamwerk met de belangrijkste punten en een aantal voorbeeldbepalingen die als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor een gedragscode om vertrouwen in elektronisch zakendoen te vergroten.
 

Generiek raamwerk met de belangrijkste punten en een aantal voorbeeldbepalingen die als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor een gedragscode om vertrouwen in elektronisch zakendoen te vergroten.
 Terug naar publicaties