Human Capital Agenda ICT

Jaar: 2019

De onstuimige groei van de ICT gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

De Human Capital Agenda, onderdeel van dutch digital delta, is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, en ook daarna via her- en bijscholing.

Doelen

  • Meer focus in regionale samenwerking: investeren in beperkter aantal activiteiten met potentie
  • Jongeren stimuleren te kiezen voor ICT en beroepen waar digitale ontwikkeling belangrijker wordt
  • Verhogen aantal gastlessen door professionals, meer aangehaakte scholen
  • Bevorderen en versnellen van kennisoverdracht nieuwe technologieën
  • Verbeteren doorlopende leerlijn voortgezet onderwijs, mbo, hbo
  • Ondersteunen doorontwikkeling bestaand arbeidskapitaal (leven lang ontwikkelen)
  • Betere aansluiting met andere activiteiten Team ICT, overige topsectoren en activiteiten stakeholders

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de Human Capital Agenda ICT, ga dan naar de website of neem contact op met Rene Montenarie via rene.montenarie[@]ecp.nl of 070 419 0309.Terug naar activiteiten