Human Capital Agenda ICT

Jaar: 2018

De onstuimige groei van de ICT gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

De Human Capital Agenda, onderdeel van dutch digital delta, is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, en ook daarna via her- en bijscholing.

HIGHLIGHTS

Arbeidsmarktonderzoek

Het arbeidsmarktonderzoek is eind maart 2016 opgeleverd en overhandigd aan het boegbeeld van Team ICT; René Penning de Vries. Het rapport dient als ijkpunt voor persoonlijke carrièreontwikkeling van ICT-professionals en onderstreept het belang van gecoördineerde landelijke actie. Er volgt overleg tussen Nederland ICT, HCA ICT en CIO Platform Nederland over vervolgstappen. Download het het gehele rapport hier.

IT Talent Grants

De vraag naar getalenteerde ICT-professionals is groter dan het aanbod. De HCA ICT heeft als doel hierin verandering te brengen. Eén van de initiatieven die daaraan bijdraagt, is het beurzenprogramma voor getalenteerde studenten: IT Talent Grants. Interessant voor de studenten zelf, maar vooral ook om het imago van de ICT professional te verbeteren. Doel is om het programma in 2017 verder te laten groeien en meer in de spotlight zetten.

Geef IT Door

De succesvolle aanpak Geef IT Door wordt 2017 doorgezet in samenwerking met partners Nederland ICT en CIO Platform. Het doel is om in 2017 minimaal 250 matches genereren. Dit zijn 100 matches meer dan in 2016. Er wordt gekeken hoe het matchingsproces digitaal ingevuld kan worden. Bekijk de website van de landelijke campagne Geef IT door.

Regionale centra en samenwerking

Bedrijven, scholen en overheden investeren in het tot stand komen van meer publieke en private samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals Centres of Expertise (HBO) en Centra voor innovatief Vakmanschap (MBO) met een focus op ICT. Vanuit deze regionale functie worden er meer en betere stage-en afstudeerplekken gerealiseerd en wordt er verder geïnvesteerd in het bevorderen van een Leven Lang Leren. De focus ligt op persoonlijke carrièreontwikkeling van ICT’ers. Samen met partners organiseert ECP bijeenkomsten om regionaal meer aandacht voor HRM/HRD beleid bij bedrijven en aandacht voor het individu als architect van eigen ontwikkeling en carrière.

ACTIVITEITEN

▪ In 2017 worden via de IT Talent Grants meerdere studiebeurzen uitgereikt aan excellente IT-studenten
▪ Via de campagne Geef IT door worden 250 IT-professionals voor de klas gezet in het middelbaar onderwijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de Human Capital Agenda ICT, neem dan contact op met Vanessa Berning via vanessa.berning[@]ecp.nl of 070 419 0309.Terug naar activiteiten