ECP Nieuwsflits 24-3-2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000011736142_zc_v99_1597914503928_logo_ecp_test_(1).png
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000011736142_zc_v84_1648118259693_header_(2).jpg

Wordt Metaverse het platform van de toekomst?

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug, waarbij de lokale partijen enorme winst boekten, kijken we weer verder in de toekomst. Wordt Metaverse het platform van de toekomst? ECP organiseert een fysieke! bijeenkomst over dit onderwerp. En hoe blijven we in gesprek over de (on)mogelijkheden en gevolgen van het blokkeren van internetdiensten en technologie bij een conflict? Vanuit haar coördinerende rol in het NL IGF (Nederlands Internet Governance Forum) organiseert ECP een debat naar aanleiding van een statement van 35 experts uit de internetgemeenschap “Towards the Multistakeholder Imposition of Internet Sanctions.” Wij wensen u veel leesplezier! 

Afbeelding Jaarfestival

ECP Deelnemersspecial – Metaverse. Het platform van de toekomst?

Op donderdag 14 april, van 14:30 tot 18:00 uur, organiseert ECP de Deelnemersspecial ‘Metaverse. Het platform van de toekomst?’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens dit fysieke event gaan we in op de ontwikkelingen en concepten achter Metaverse en daarmee de toekomst van het internet. Welke ontwikkelingen zien we ten grondslag liggen aan Metaverse? Wat kunnen die ontwikkelingen ons brengen? Hoe zorgen we dat cruciale waarden een plaats krijgen? Hoe zorgen we dat de regie niet in handen komt van enkele partijen? Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere Omar Niamut (TNO), Edo Haveman (Meta) en Queeny Rajkowski (VVD). Het programma wordt afgesloten met een paneldiscussie waarna een live borrel gelegenheid geeft om te netwerken en na te praten. Aanmelden kan via onze website.

Heeft u interesse om andere ECP Deelnemersspecials bij te wonen? Op 21 april organiseren we de ECP Deelnemersspecial: Digitalisering & Duurzaamheid: sessie 1 in de vorm van een webinar. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Afbeelding Deelnemersspecial Duurzaamheid

Partnerbijeenkomst Alert Online

Op dinsdag 19 april, vanaf 15:00 uur, organiseert Alert Online de eerste (fysieke) partnerbijeenkomst van het jaar bij Bleyenberg in Den Haag. We gaan met elkaar in gesprek over wat voor u belangrijk is en wat er bij u speelt rondom cyberbewustzijn en cybersecure gedrag. Waar kunnen wij mee helpen en hoe kunnen we ons zo optimaal mogelijk voorbereiden op de cybersecuritymaand in oktober? Kortom; ideeën delen, elkaar inspireren en samenwerkingen aangaan! Meer informatie en aanmelden kan via onze website.

Internetgemeenschap publiceert statement over ‘Multistakeholder Imposition of Internet Sanctions’

Op donderdag 10 maart hebben 35 experts uit de internetgemeenschap een statement gepubliceerd genaamd “Towards the Multistakeholder Imposition of Internet Sanctions.” Met de huidige (cyber)oorlog in Oekraïne is er een discussie ontstaan over het (gedeeltelijk) afsluiten van Rusland van het Internet. Het Internet is een gemeengoed en de internetgemeenschap draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de stabiliteit van het Internet te waarborgen. Meer weten over dit statement? Lees verder op onze website.

NL AIC en Topsector Energie lanceren gratis online AI cursus voor energieprofessionals

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceerde afgelopen week, in samenwerking met Topsector Energie, de online cursus voor de energiesector: AI voor Energie. Een gratis online cursus met als doel bewustwording creëren bij energieprofessionals over de kansen van AI. De cursus is in eigen tijd en tempo te volgen en leert energieprofessionals wat AI betekent voor hun dagelijks werk. Meer weten? Kijk op onze website.

Afbeelding Deelnemersspecial Duurzaamheid

Overhandiging position paper ‘AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht’

Op 17 februari heeft Joris den Bruinen, voorzitter van de werkgroep ‘Veiligheid Vrede en Recht’ van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), het position paper ‘AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht’ overhandigd aan Annemiek Nelis en Michel van Leeuwen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het paper geeft inzicht in het speelveld, zodat partijen elkaar nog beter kunnen vinden, afstemmen en samenwerken op inhoud en resultaat. Kijk op de website van de NL AIC voor meer informatie.

MIT-regeling voor AI-projecten MKB

Op 15 maart jl. is de landelijke MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het MKB van start gegaan. Met als doel de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en de versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. Er is voor deze regeling € 2,9 miljoen beschikbaar. Meer informatie over de aanpak en het proces vindt u op deze pagina van de uitvoeringsorganisatie RVO. Hier vindt u tevens meer informatie over de ondersteuning die RVO verzorgt en wordt ter inspiratie een overzicht aangeboden van projecten van ondernemers die eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt. Meer informatie over de MIT-regeling vindt u op Overheid.nl.

Gaia-X accelereert: nieuwe stappen gezet richting federatieve data-infrastructuur

Datadeling tussen organisaties levert nieuwe inzichten op die gebruikt kunnen worden ten goede van iedereen. Denk bijvoorbeeld aan betere zorgverlening. Datadeling is mogelijk door verschillende cloudplatforms met elkaar te verbinden. Op basis van waarden als datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie heeft Gaia-X het doel een federatieve data-infrastructuur te realiseren en de ontwikkelingen daaromtrent gaan erg snel. Zo staat voor maandag 4 april de aftrap van de Healthcare actielijn op de planning en organiseert de Gaia-X hub NL op donderdag 19 mei een workshop rondom de maatschappelijke en ethische aspecten van Gaia- X. Benieuwd naar alle ontwikkelingen? Lees verder op onze website.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000011736142_zc_v21_1646830433888_events_dba_flits.jpg

Digitale vaardigheden van laagopgeleide ouderen blijven achter

Nederland doet het doorgaans goed in termen van digitale vaardigheden: we staan op de vierde plek in de Europese Digital Economy & Society Index, die connectiviteit, vaardigheden, internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale publieke diensten indiceert. Maar niet alle Nederlanders doen het even goed, al jaren worden er verschillen vastgesteld tussen leeftijdsgroepen en opleidingsniveau. Sociaalwetenschapper en columnist Linda Duits, schreef hier een mooi artikel over. Meer weten? Lees het artikel op onze website.

Media Ukkie Dagen 2022

Tablets, smartphones en tv’s hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een klik bevinden ze zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier veel plezier aan en het geeft ouders af en toe een moment voor zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om hier wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig. Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april 2022 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. De uitkomsten van het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek vormen de start van deze week. Morgen (vrijdag  25 maart) kunt u de resultaten van dit onderzoek lezen omediaukkiedagen.nl, hier vindt u ook meer informatie over deze dagen.

Aandacht voor verdere adoptie IPV6 blijft hard nodig

Dat is de slotconclusie van de bijeenkomst Platform Internetstandaarden en de voormalige IPv6 Task Force op 17 februari 2022. Het Platform Internetstandaarden is een publiek-private samenwerking tussen partijen uit de internetgemeenschap en de Nederlandse overheid. Sinds september 2019 neemt ISOC NL Voorzitter, Ruben Brave, namens Internet Society Nederland deel aan Platform Internetstandaarden. Het platform bevordert het gebruik van moderne internetstandaarden, onder meer met de testtool Internet.nl. Op Internet.nl kun je eenvoudig testen of je internet up-to-date is. Gebruiken jouw website, e-mail en internetverbinding wel moderne, betrouwbare Internetstandaarden? En, als dat niet zo is, wat kun je daar aan doen? Meer weten? Kijk op de website van Internet Society Nederland.

Agenda