ECP Nieuwsflits 13-1-2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000010300006_zc_v99_1597914503928_logo_ecp_test_(1).png
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000010300006_zc_v61_1639565902611_kerstgroet.png

Het coalitieakkoord en digitalisering: nieuw elan

Na de langste formatieperiode tot dusver, heeft het nieuwe Kabinet zich afgelopen maandag gepresenteerd op het bordes van Paleis Noordeinde. Fijn dat de verschillende partijen na vele gesprekken met verschillende informateurs, op een lijn zijn gekomen. Opvallend was al de extra aandacht voor digitalisering in het regeerakkoord en nu ook de benoeming van Alexandra van Huffelen (D66) als allereerste staatssecretaris Digitalisering. Goed nieuws dus. Maar wat houdt deze portefeuille eigenlijk in? Meer weten? Lees de blog van Arie van Bellen op onze website.

Highlights 2021

Benieuwd naar de activiteiten van het afgelopen jaar? Bekijk de hoogtepunten van 2021.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000010300006_zc_v62_1642060277363_highlights.jpg

Terugblik: Digitaal Samenleven in 2021

De afgelopen 2(!) coronajaren hebben ervoor gezorgd dat alles dat met digitaal te maken had een enorme vlucht nam. In een stroomversnelling moesten we leren hoe we digitaal met elkaar kunnen leven. Bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale verandering Valerie Frissen onderzoekt die wisselwerking tussen digitale technologie. Lees ons blog.

Decentrale technologie belangrijk voor Nederland

Onderzoeken wijzen uit dat decentrale technologie belangrijk is voor Nederland. Het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK hebben extern onderzoeken laten doen naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde van decentrale technologie/blockchain. Mede ondersteund door het rapport van EZK is, op basis van het afwegingskader voor sleuteltechnologieën, door het Topteam ICT bekrachtigd dat blockchain één van de vijf sleuteltechnologieën blijft in de jaren 2022 - 2024. Lees het hele artikel.

Welkom nieuwe ECP deelnemer

KIN Center for Digital Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam

“Het is onze ambitie om bij te dragen aan een verantwoorde digitale economie. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen met ontwikkelaars van technologieën, gebruikers, managers en beleidsmakers; bij uitstek doelgroepen van het ECP. Wij hopen met onze kennis een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen rond digitalisering in de context van werk en organisaties. Alleen gezamenlijk kunnen we werken aan een verantwoorde digitale samenleving.” - Marleen Huysman is hoogleraar aan de School of Business and Economics (Vrije Universiteit Amsterdam) en leidt daar het KIN Center for Digital Innovation. Lees verder op onze website.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/14332000010300006_zc_v62_1642060277430_portret_marleen_huysman.jpg

Aankomende events uitgelicht

Webinar: De iGO Knowledge Graph

De Integrale Gebruiksoplossing (iGO) maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te kunnen gebruiken. Dit webinar, op 13 januari, georganiseerd door Platform Linked Data in samenwerking met onder andere het Kadaster, focust op de problematiek van continu veranderende en heterogene data-sets. De grote omwentelingen in onze samenleving (energie, zorg, mobiliteit, voedselproductie) en veel nieuwe technische ontwikkelingen lopen op tegen het probleem van interoperabiliteit van data. Vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat digitale data begrijpelijk zijn voor de computers van nieuwe samenwerkingspartners, zonder kostbare tijdrovende integratietrajecten, hoe zorgen we dat iedere partij tegelijkertijd ruimte heeft om te vernieuwen en te veranderen, doemen op. Meer informatie en aanmelden kan op de website van Platform Linked Data.

Kick-off science track Gaia-X Hub Nederland  

Op donderdag 27 januari organiseert de Gaia-X hub Nederland een kennismakings- en verdiepingssessie specifiek voor wetenschappelijke onderzoeksgroepen of organisaties die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke ontwikkelingen op het Gaia-X vlak. Dit eerste webinar is de kick-off van de track science & innovation binnen de Nederlandse Gaia-X Hub. Benieuwd naar de sprekers en het programma? Bezoek de website van Nederlandse Gaia-X Hub.

Nationale Privacy Conferentie 2022 (online)

Op vrijdag 28 januari 2022, de Europese Dag van de Privacy, organiseert ECP in samenwerking met Privacy First de 5e Nationale Privacy Conferentie. Moniek Verdier (Autoriteit Persoonsgegevens) gaat in op hoe toezicht werkt in Europa en de rol van het Elektronisch patiëntendossier (EPD). Gry Hasselbalch (cofounder and Research Director of the European thinkdotank DataEthics) vertelt over de menselijke aanpak in het big data en AI tijdperk. Ook Max Schrems, Haroon Sheikh (WRR) en Martin Vliem (Microsoft) zijn onderdeel van het programma. Mis het niet! Meld u aan via onze website. 

Vacatures

Kalender