Tijs Koops

Samen opzoek naar creatieve en innovatieve oplossingen voor een betere digitale wereld!

Gedurende zijn master New Media and Digital Culture aan de Universiteit van Amsterdam leerde Tijs Koops kritisch te kijken naar de informatiesamenleving van vroeger, het heden en de toekomst: “Nieuwe technologieën en digitalisering zijn veelbelovend, maar niet vanzelfsprekend. Deze nieuwe technologieën zijn namelijk disruptief en vergen ook grote aandacht. Onderzoek doen naar de belangrijke randvoorwaarden is waar ik voor opgeleid ben en dat is precies waarom ik bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving terecht ben gekomen.”

Tijs is de programmamanager en lead internationale strategie van de Dutch Blockchain Coalition (DBC). “Blockchaintechnologie maakt decentralisatie mogelijk en dat biedt heel veel nieuwe kansen. Daarvoor moet wel goed samenwerkt worden binnen het blockchain-ecosysteem. De DBC is een belangrijke schakel om deze nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.”

Daarnaast is Tijs secretaris van het kernteam internationaal binnen de Topsector ICT. “Nederland is een te klein land om zelfstandig optimaal te kunnen floreren in ICT-innovatie. Daarom is internationale samenwerking noodzakelijk. Alleen zo realiseren we wereldwijd economische groei en kunnen we antwoord bieden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken die ons allemaal raken.”

Betrokken projecten

Contact