Tijs Koops

Samen opzoek naar creatieve en innovatieve oplossingen voor een betere digitale wereld!

Gedurende zijn bachelor Media & Cultuur en master New Media and Digital Culture aan de Universiteit van Amsterdam leerde Tijs Koops kritisch te kijken naar de informatiesamenleving van vroeger, het heden en de toekomst: “Nieuwe technologieën en digitalisering zijn veelbelovend, maar niet vanzelfsprekend. Deze nieuwe technologieën zijn namelijk disruptief en vergen ook grote aandacht. Onderzoek doen naar de belangrijke randvoorwaarden is waar ik voor opgeleid ben en dat is precies waarom ik bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving terecht ben gekomen.”

Als coalitiesecretaris van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) is Tijs verantwoordelijk voor de interne governance-processen binnen de coalitie. “Blockchaintechnologie maakt decentralisatie mogelijk en dat biedt heel veel nieuwe kansen. Daarvoor moet wel goed samenwerkt worden binnen het blockchain-ecosysteem. De DBC is een belangrijke schakel om deze nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.”

Daarnaast is Tijs projectadviseur bij de Human Capital Agenda ICT en houdt zich daarbij bezig met digitalisering op de arbeidsmarkt. “Het gevoel van urgentie om het tekort aan ICT’ers op te lossen wordt steeds meer erkend. Toch zijn er nog steeds onvoldoende structurele banden tussen bedrijven en het onderwijs om dit probleem op te lossen. Inzetten op een digitaal vaardige samenleving is één van de randvoorwaarden van een kansrijke digitale samenwerking waar ik me 100% voor inzet!”

Betrokken projecten