Ron de Mos

“Ron is in november 2017 gestopt als CEO/Executive bij ICT bedrijven, en is aan de slag gegaan als toezichthouder, adviseur en executive business coach.”

Ron de Mos is in 1979 begonnen bij IBM als programmeur en heeft 25 jaar bij IBM (inter)nationaal gewerkt en als VP o.a. Strategic Outsourcing EMEA, Service Delivery Benelux en Global Technology Services Benelux geleid. Hij heeft als Algemeen Directeur CTG Nederland en als lid van de RvB bij InterAccess gewerkt. Na 4 jaar bij KPN als Directeur Zakelijk Markt en Chief Client Officer, heeft hij 5 jaar CGI Nederland geleid, waarbij hij ook 2 jaar verantwoordelijk was voor de CGI wereldwijde business bij en voor Shell.

Sinds 1 januari 2018 is Ron de Mos de onafhankelijk voorzitter van de stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), een stichting met een paritair bestuur van werknemers en werkgeversorganisaties, en houdt hij zich bezig met beleid om de delta tussen vraag en aanbod van ICT-professionals in alle sectoren te verkleinen en met de effecten van digitalisering op professies in het algemeen. Gebaseerd op een CA-ICT-expertisecentrum dat 1 oktober 2018 open gaat, werkt hij met stakeholders aan een ICT Deltaplan (in – en doorstroom en duurzame inzetbaarheid) om de Human Capital Agenda (HCA-ICT) te versterken.

Verder is hij lid van de Raad van Toezicht en Audit Committee van de Hogeschool van Amsterdam en lid van de Raad van Commissarissen van BBF Holding (Bwaste, Bronij, Ferrofix en Mic-o-Data). Daarnaast is hij Executive Business Coach bij NGL-International en adviseert hij ondernemers (S4Energy en Numa).

Naast zijn werk heeft hij zich altijd ingezet voor stichtingen die het welzijn van kinderen centraal stellen. Zo is hij ambassadeur van de stichtingen MamaZoeloe en Net4Kids. Verder heeft hij in verschillende raden van advies gezeten van MKB ondernemers.