Maaike Heijltjes

Maaike zet zich bij ECP in voor betere digitale vaardigheden. Ze is coördinator en webredacteur van het programma Digivaardig in de zorg. “Digitalisering van de zorg is nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toch op hoog niveau te houden. Maar digitalisering lukt alleen als zorgprofessionals in staat zijn om met digitale toepassingen te werken. Het programma Digivaardig in de zorg van ECP ondersteunt zorginstellingen bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Het mooie is dat het tegelijkertijd het werkplezier van de zorgprofessionals vergroot.”

Ook is Maaike coördinator van de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie. Het doel van deze werkgroep is tweeledig: zorgen dat er meer mensen worden opgeleid tot AI-specialist, want het tekort op de arbeidsmarkt is groot, en stimuleren dat zoveel mogelijk werkenden zich bijscholen op het gebied van AI. “Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen om de aansluiting op de arbeidsmarkt niet te verliezen. AI is een sleuteltechnologie waar alle werkenden mee te maken hebben of gaan krijgen.”