Lieve Brogtrop

Lieve Brogtrop deed de Bachelor Philosophy, Politics, & Economics aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze opleiding werd gevolgd door een MA in Applied Ethics aan de Utrecht Universiteit. Bij beide eindscripties stond het onderwerp van digitalisering en ethiek centraal.

In juni 2022 sloot Lieve zich aan bij ECP, waarna ze sindsdien bij de werkgroep Aanpak Begeleidingsethiek gewerkt heeft. Door haar ervaring in de zorg richt ze zich binnen de Aanpak Begeleidingsethiek onder andere op het zorgdomein. Verder is ze ook betrokken bij het onderzoeksaspect dat bij de methodiek komt kijken.

Betrokken projecten