Kirsten Overboom

Kirsten is Programmasecretaris van de Topsector ICT (Team dutch digital delta). De Topsector richt zich op het stimuleren van innovatie en onderzoek waarin ICT bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Vanuit haar rol richt zij zich onder andere op de betrokkenheid van het bedrijfsleven door ondersteuning te bieden aan de MKB-werkgroep ICT-innovatie.

Binnen ECP is zij coördinator van de werkgroep Politiek. Vanuit die rol is zij verantwoordelijk voor de ontplooiing van het politiek-bestuurlijk actieplan. Acties zijn onder andere het monitoren van politieke ontwikkelingen, versterken van de banden met de politiek-bestuurlijke omgeving en het vergroten van de zichtbaarheid van ECP programma’s. De werkgroep verzorgt tevens de back-office van de Digitale Binnenhof Academy (DBA). De DBA voorziet Kamerleden van ongekleurde kennis over digitalisering, door de organisatie van sessies, een-op-een gesprekken, het aanreiken van naslagwerk via de DBA kennisbank en de ontwikkeling van kennisdocumenten.

Achtergrond & digitaliseringsvisie

Vanuit haar studie ‘Management van de publieke Sector – Public Affairs’ aan de Universiteit Leiden onderzocht Kirsten in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarktgevolgen van de opkomst van de platformeconomie. Dit was in het verlengde van haar stage bij de Sociaal-Economische Raad, waar ze meeliep bij de commissie Platform Economie en Werk. ‘’Digitalisering heeft geleid tot nieuwe vormen van bedrijvigheid en beïnvloedt maatschappijbreed niet alleen hoe we werken, maar ook hoe we met elkaar in contact staan. De samenleving staat voor nieuwe uitdagingen die vragen om een goede publiek-private samenwerking. Dat is precies de kern van de missie en visie van ECP: het realiseren van samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties om te bouwen aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving.”

Eerder was zij werkzaam als persvoorlichter & campagne strateeg bij Volt Nederland. Tijdens haar studie was ze daarbij als secretaris of voorzitter betrokken bij de organisatie van diverse events en deed zij redactiewerkzaamheden.