Kirsten Overboom

Vanuit haar studie ‘Management van de publieke Sector – Public Affairs’ aan de Universiteit Leiden onderzocht Kirsten in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarktgevolgen van de opkomst van de platformeconomie. Dit was in het verlengde van haar stage bij de Sociaal-Economische Raad, waar ze meeliep bij de commissie Platform Economie en Werk. ‘’Digitalisering heeft geleid tot nieuwe vormen van bedrijvigheid en beïnvloedt maatschappijbreed niet alleen hoe we werken, maar ook hoe we met elkaar in contact staan. De samenleving staat voor nieuwe uitdagingen die vragen om een goede publiek-private samenwerking. Dat is precies de kern van de missie en visie van ECP: het realiseren van samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties om te bouwen aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving.”

Kirsten is werkzaam als projectadviseur binnen Team dutch digital delta en richt zich vanuit die functie op de samenwerking met de topsectoren. Het doel hiervan is om innovatie en onderzoek te stimuleren waarin ICT bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen a.d.h.v. digitaliseringsagenda’s voor de verschillende missies. Ook ondersteunt ze als secretaris het programmateam, waarin sectormanagers, adviseurs en coalitiemanagers bijeenkomen om invulling te geven aan de samenwerking. Daarnaast richt zij zich op de betrokkenheid van het mkb bij digitaliseringsvraagstukken.