Jasper Renema

Jasper Renema is opgeleid tot historicus en professioneel gevormd door het Zwitsers Ministerie van Buitenlandse Zaken, Het Nieuwe Instituut voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur en de Gemeente Den Haag. Binnen ECP is Jasper actief als Programmacoördinator Topsector ICT.

Jasper: “Door sleuteltechnologieën zoals AI, Blockchain en de waarde van Big Data verandert de wereld en hoe we met elkaar omgaan in hoog tempo. Deze transformatie brengt vanzelfsprekend risico’s met zich mee over publieke waarden als privacy, veiligheid en democratie, maar biedt tegelijkertijd ook enorme economische en maatschappelijke kansen.

Dit spanningsveld vraagt meer dan ooit om samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Er staat immers iets wezenlijks op het spel. Dat ECP opereert vanuit dit uitgangspunt in haar missie om te komen tot een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving, past bij mij en ik ben dan ook erg blij dat ik actief kan bijdragen aan deze missie.”

Contact