Henk Jan Vink

“In de dynamiek die de digitale transformatie in onze samenleving veroorzaakt is kennis en onderzoek op het gebied van veranderende businessmodellen, beleidsvragen en ontwikkeling en gebruik van nieuwe technologie ontzettend relevant. Doel daarbij is om onze industrie concurrerend en onze maatschappelijke organisaties relevant te houden. ECP biedt een platform waar alle partijen elkaar ontmoeten en in open dialoog vragen en kennis kunnen delen.”

Henk Jan Vink is als Director Networked Information bij TNO commercieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de ICT research roadmap van het onderzoek in ICT. Daarnaast is hij actief in meerdere ICT-gerelateerde commissies en besturen, waaronder bestuurslid van ECP, bestuursraad van het Privacy and Identitylab, Board of Directors van de Big Data Value Association, bestuur Big Data Value Centre Almere en lid van het operationeel team van het Topteam ICT. Voor deze functie vervulde hij diverse directie- en seniormanagementfuncties binnen TNO. Zijn voorlaatste functie was directeur TNO defensieonderzoek, vanuit die functie zat hij namens Nederland in het bestuur van de NATO Science and Technology Board.