Guus Visman

Guus Visman heeft zich in zijn masterstudie ‘Economics of Competition and Regulation’ de wereld van marktwerking, mededinging en regulering eigen gemaakt. Na deze studie heeft Guus als mededingingseconoom gewerkt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het team Digitalisering & Media. Daar verrichte hij opsporingswerk, onderzoek, juridische en economische analyses in het digitale domein.

“Digitale markten hebben vaak ‘winner-takes-all’ karakteristieken en neigen naar oligopolies van vaak buitenlandse spelers. Met alle gevolgen voor onze samenleving. Hoe richten we de (digitale) economie zo in dat er een open en eerlijk speelveld is met borging van democratische waarden en een eerlijke verdeling van welvaart? Hoe kunnen we werken aan een economie gericht op welzijn in plaats van welvaart? Dat zijn vragen waar ik me graag mee bezig houd en decentrale technologieën kunnen een mooie rol spelen in het vinden van dit antwoord. Bij ECP kan ik meewerken aan de oplossing.”

Als coalitiesecretaris van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) is Guus verantwoordelijk voor de interne governance-processen binnen de coalitie. “Het potentieel van blockchaintechnologie is enorm en de kansen net zo. Maar, dit gaat niet vanzelf. Er is samenwerking nodig en een nieuwe manier van denken. DBC is een belangrijke schakel om deze nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.”

Betrokken projecten