Zsolt Szabó

Vicevoorzitter ECP & Capgemini Nederland BV

“Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, zowel in de publieke als private sector. Ontwikkelingen gaan steeds sneller en zijn vaak disruptief. Het delen van informatie over deze ontwikkelingen door overheden, dienstverleners en wetenschap is een belangrijke voorwaarde om de transitie die nu plaats vindt succesvol te laten verlopen. ECP biedt een belangrijk platform waar organisaties elkaar inzake ontmoeten en kennis kunnen delen.”

Zsolt Szabo (politicoloog) is als Vice President bij Capgemini Nederland B.V. verantwoordelijk voor strategische business development inzake de dienstverlening van Capgemini in de publieke sector. Voordat Szabo in dienst trad bij Capgemini was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en woordvoerder voor de VVD aangaande Ontwikkelingssamenwerking, ICT/digitale overheidsdienstverlening en Defensie. Functies die hij voor zijn Kamerlidmaatschap bekleedde waren onder meer directeur Informatiebeleid Openbare Sector Ministerie van Binnenlandse Zaken, raad van bestuur Openet Telecom Ltd. Dublin en manager bij CMG Telecommunications B.V. Heden is Szabo voorzitter bestuur Stichting Infofilter, de stichting beheert het Bel-me-niet register en vice voorzitter van ECP.nl.