David de Nood

VNO-NCW / MKB Nederland

“Door samen met bedrijven en wetenschap een ambitie voor de digitale transitie van Nederland tot 2025 vast te leggen, kan een nieuw kabinet de basis voor een maatschappij-brede digitale kwantumsprong leggen.” Sinds 2011 is David de Nood beleidsspecialist digitalisering, data en privacy bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Hij behartigt de belangen van het Nederlands bedrijfsleven op die gebieden, zowel op nationaal vlak als op EU-niveau.