Vacature: Ambassadeur Zeekabel Coalitie

Diverse organisaties en marktpartijen in de keten van datatransport ervaren groot belang bij onderzeese datakabelverbindingen, voor het behoud en groei van de digitale knooppuntfunctie van Nederland. De digitale hub is voor Nederlandse en internationale bedrijven belangrijk en intercontinentale zeekabels zorgen voor vitale communicatienetwerken voor het heden en de toekomst. Bedrijven en kennisinstellingen zien wel de noodzaak tot het realiseren van nieuwe zeekabel-verbindingen, maar hebben weinig invloed en middelen tot het mogelijk maken hiervan, bijv. door harmonisering rondom regelgeving.

Vanuit dit besef hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zich verenigd in de Zeekabel Coalitie. Doelstelling van de Zeekabel Coalitie is het stimuleren van zeekabelaanlanding in Nederland, ten behoeve van het behouden en versterken van de (relatieve) positie van Nederland als één van de grootste digitale (internet) knooppunten in de wereld. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving (verder ECP) vervult de coördinatierol in deze coalitie. Om de coalitie een duidelijke (internationale) vertegenwoordiging te geven, wil de coalitie een ambassadeur aanstellen. ECP is daarom voor de Zeekabel Coalitie op zoek naar een ervaren boegbeeld, als gezicht van de coalitie op internationale events en in brede zin naar buiten toe.

Functieomschrijving

De coalitie-ambassadeur draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de coalitie. De ambassadeur zal daarvoor het gezicht zijn van de coalitie en de belangen van de coalitie uitdragen op internationale evenementen en conferenties en naar internationale betrokken partijen. De ideale kandidaat heeft een sterk vermogen om samen te werken en partnerschappen te smeden en bestendigen. Als vertegenwoordiger van de coalitie zal de ambassadeur nauw samenwerken met het programmabureau in het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met de deelnemers van de coalitie en andere belanghebbenden in de digitale infrastructuur, om zo de coalitie verder te versterken en samenwerking en synergie te bevorderen.

De inschatting is dat de ambassadeur gemiddeld 1,5-2 dagen/week, naar gelang de actualiteit dat vraagt, werkzaamheden zal uitvoeren voor de coalitie op basis van inhuur. De ambassadeur werkt vanuit het programmabureau van de Zeekabel Coalitie, gehuisvest bij ECP.

Profiel

  • Heeft een sterk netwerk in de wereld van digitale infrastructuur in binnen- en buitenland.
  • Beweegt zich gemakkelijk in het commerciële veld, ook op C-level niveau.
  • Heeft een goed begrip van de verschillende belangen en rollen van bedrijven en overheid.
  • Onafhankelijk: wordt niet gezien als sterk verbonden aan overheid, koepel- of brancheorganisatie, of commercieel belanghebbende partij.
  • Politiek/bestuurlijk sensitief én effectief, heeft een relevant netwerk en weet ‘hoe de hazen lopen’.
  • Commercieel sensitief, begrijpt hoe grote investeringen tot stand komen en hoe inkoopbeslissingen voor een zeekabelaanlanding beïnvloed kunnen worden.
  • Is bereid en in staat om Nederland (mede) te vertegenwoordigen op internationale events en missies
  • Heeft kennis van het digitale/infrastructurele ecosysteem en is actief (geweest) in de (telecom-/digitale) sector.
  • Heeft kennis van de technische aspecten rond (aanleg van) digitale infrastructuur en de daaruit voortkomende vraagstukken. Met specifieke kennis van de zeekabelinfrastructuur, zowel de technologie als het proces van concept tot definitieve aanleg van een zeekabel.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht een profiel/CV en motivatie te sturen aan het programmabureau van de Zeekabel Coalitie, via: zeekabelcoalitie@ecp.nl. Deadline voor aanmeldingen is 17 november 2023.

Met kandidaten die voldoen aan het profiel, worden potentieel twee gesprekken gevoerd, één met het coördinatieteam van ECP en een lid van het kernteam van de coalitie, een tweede gesprek met een lid van het kernteam van de coalitie en een vertegenwoordiger van EZK. Kandidaten wordt gevraagd 30  november in de middag en 1 december in de ochtend te reserveren voor 1e gesprekken.

De coalitie streeft ernaar om zo spoedig mogelijk een ambassadeur aan te stellen zodat internationale events in 2024 een duidelijk herkenbare Nederlandse vertegenwoordiging hebben.

Strategische innovatie

ICT zit overal: thuis, onderweg en op het werk. ICT zorgt als sleuteltechnologi... + Meer over Strategische innovatie