Michiel Steltman in iBestuur over vertrouwen in de cloud essentieel voor florerende economische toekomst

Michiel Steltman gaat in iBestuur in op de door Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gestuurde brief naar de Tweede Kamer over datacenters in Nederland.

Steltman concludeert dat clouddiensten aan de basis staan van vrijwel alle digitale innovaties. De EU, ENISA, en de Online Trust Coalitie delen de visie dat vertrouwen in cloud, geborgd door voldoende zekerheden, essentieel is voor een florerende economische toekomst. Wat we nodig hebben is een overheid die deze visie ook durft te omarmen.