Europees Keurmerk voor veilige Clouddiensten

In de zomer van 2019 heeft de CSP-Cert (Cloud Service Provider Certification )-werkgroep haar aanbevelingen gepresenteerd aan ENISA (Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging) en de Europese Commissie inzake een cloudsecurity-certificatieschema. Publieke en private afgevaardigden uit diverse landen hebben zich een half jaar lang gebogen over hoe het schema eruit moet komen te zien. Tom Vreeburg, Bianca Smit en Bert Tuinsma zijn actief betrokken geweest als schrijver en penvoerder van verschillende onderdelen van het schema.

Link naar het document:

PT 2019 – CSP CERT WG Recommendations for the implementation of the CSP Certification scheme 20190607 Final version