Toezicht mét artificial intelligence biedt kansen, onder voorwaarden

AI-experts: werk aan de winkel voor toezichthoudende instanties Automatische en zelflerende algoritmen rukken steeds verder op in de samenleving. De toepassing ervan gaat nog wel eens mis, getuige nieuwsberichten en politieke discussie over autonome overheidsbesluiten die door het gebruik van eenzijdige data tot discriminerende keuzes leiden. Vooral toezichthouders liggen onder vuur. Compleet vergeten wordt dat…

‘Europese Commissie heeft speciale commissaris voor cybersecurity nodig.’

cybersecurity

Minister Wopke Hoekstra van Financiën pleit namens Nederland voor een nieuwe Eurocommissaris voor cybersecurity in de Europese Commissie. Dat is volgens Hoekstra nodig om Europa in staat te stellen de ommezwaai die nodig is voor innovatie, écht te realiseren. Hoekstra deed zijn pleidooi in Berlijn waar hij op 7 mei de Humboldt-rede zu Europa uitsprak. Volgens Hoekstra…

Op zoek naar financiering voor innovatieve internetprojecten rond Responsible AI?

sidn fonds logo

Het SIDN fonds is op zoek naar projecten op het gebied van Responsible AI. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hierop? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie? Projecten die hierop inspelen worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen (deadline 17 september 2018, 13.00…

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over capaciteitstekort studies Kunstmatige Intelligentie

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over het capaciteitstekort bij de zes Nederlandse Universiteiten die een bachelor Kunstmatige Intelligentie aanbieden. De schaarse technici in dit vakgebied zijn zeer gewild. Meer aanwas is gewenst. Eerder werd al bekend dat vijf van de zes universiteiten die de opleiding kunstmatige intelligentie of een aanverwante studie aanbieden de instroom…

Best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

Verslag bijeenkomst 2 juli 2018 Het ministerie van BZK en ECP organiseerden op 2 juli een bijeenkomst over AI-toepassing in het overheidsdomein. De directeur Informatiesamenleving, Steven Luitjens, deed de aftrap. Hij zette de toon door te bepleiten dat de eisen die burgers stellen het uitgangspunt moeten zijn voor de overheid om AI te beoordelen. En…

Daniël Frijters (ECP) spreekt bij NRC Live event Kunstmatige Intelligentie

21 juni Organiseert NRC Live een event rond Kunstmatige Intelligentie. ECP-collega Daniel Frijters is één van de sprekers op deze dag. Hiermee bouwt hij voort op het initiatief van ECP om binnen AI de hype van de realiteit te scheiden door via verschillende kanalen een inhoudelijke discussie aan te gaan met bedrijven, overheid en maatschappelijke…

Artificial Intelligence tijdens het Jaarcongres ECP

Met sprekers zoals Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente, en Kees Stuurman, voorzitter werkgroep ‘Kunstmatige Intelligentie’. Kunstmatige Intelligentie is een techniek waar iedereen – zowel privé als professioneel – mee te maken krijgt. Mensen maken dagelijks ethische keuzes, die vaak op intuïtie gebaseerd zijn. Bij de ontwikkeling van…

Hype van realiteit scheiden

Angst belemmert ontwikkeling verantwoorde artificial intelligence “Doemscenario’s van intelligente robots die de mensheid bedreigen en overheersen veroorzaken angst in de samenleving. Innovatie en een verantwoorde ontwikkeling van artificial intelligence (AI) worden daardoor bemoeilijkt.” Dat zegt Daniël Frijters van ECP|Platform voor de InformatieSamenleving, in reactie op de horrorverhalen die regelmatig in het publieke debat over kunstmatige…

Misverstanden over AI hinderen zinvolle, zorgvuldige en betrouwbare toepassing

Den Haag, 15 maart 2018 – ECP, moderator Daniël Frijters, verwelkomt de aanwezigen bij de ECP deelnemersspecial over het ontrafelen van misvattingen en dilemma’s rondom de toepassing van AI-technologie. Hij concludeert dat de maatschappelijke impact van Artificial Intelligence een belangrijk en urgent thema is geworden heden ten dage. Nu zelfrijdende auto’s, robotrechters en zorgrobots regelmatig…

Verslag Deelnemersspecial: Artificial Intelligence

Omgaan met kansen en uitdagingen van Artificial Intelligence: vroegtijdig leren balanceren tussen, controleren en anticiperen. Op 26 oktober organiseerde ECP een bijeenkomst speciaal voor haar deelnemers over de kansen en uitdagingen met artificial intelligence. Lees hier het verslag van deze enerverende middag. Daniël Frijters (ECP) heet de aanwezigen welkom en schetst hoe technische ontwikkelingen de…