Best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

Verslag bijeenkomst 2 juli 2018 Het ministerie van BZK en ECP organiseerden op 2 juli een bijeenkomst over AI-toepassing in het overheidsdomein. De directeur Informatiesamenleving, Steven Luitjens, deed de aftrap. Hij zette de toon door te bepleiten dat de eisen die burgers stellen het uitgangspunt moeten zijn voor de overheid om AI te beoordelen. En…

Daniël Frijters (ECP) spreekt bij NRC Live event Kunstmatige Intelligentie

21 juni Organiseert NRC Live een event rond Kunstmatige Intelligentie. ECP-collega Daniel Frijters is één van de sprekers op deze dag. Hiermee bouwt hij voort op het initiatief van ECP om binnen AI de hype van de realiteit te scheiden door via verschillende kanalen een inhoudelijke discussie aan te gaan met bedrijven, overheid en maatschappelijke…

Misverstanden over AI hinderen zinvolle, zorgvuldige en betrouwbare toepassing

Den Haag, 15 maart 2018 – ECP, moderator Daniël Frijters, verwelkomt de aanwezigen bij de ECP deelnemersspecial over het ontrafelen van misvattingen en dilemma’s rondom de toepassing van AI-technologie. Hij concludeert dat de maatschappelijke impact van Artificial Intelligence een belangrijk en urgent thema is geworden heden ten dage. Nu zelfrijdende auto’s, robotrechters en zorgrobots regelmatig…

Verslag Deelnemersspecial: Artificial Intelligence

Omgaan met kansen en uitdagingen van Artificial Intelligence: vroegtijdig leren balanceren tussen, controleren en anticiperen. Op 26 oktober organiseerde ECP een bijeenkomst speciaal voor haar deelnemers over de kansen en uitdagingen met artificial intelligence. Lees hier het verslag van deze enerverende middag. Daniël Frijters (ECP) heet de aanwezigen welkom en schetst hoe technische ontwikkelingen de…