Wout Hofman

“Blockchain – de oplossing voor interoperabiliteit in internationale handel en logistiek!”
“Blockchain – heroverweging bedrijfsstrategie door eliminatie van administratief werk!”

Wout Hofman, senior scientist bij TNO, doet veel (inter)nationale projecten voor internationale handel en logistiek. Hij heeft onder meer de IT coördinatie voor de EU gefinancierde projecten Cassandra en CORE gedaan die zich richten op interoperabiliteit voor toezicht in internationale handelsstromen, en doet dit nu voor het Profile project waarbij douanes de toepasbaarheid van data analytics voor risico-analyse onderzoeken. Hij heeft de Europese Commissie (DG Move) ondersteunt voor het werk in het Digital Transport and Logistics Forum (DTLF).

Nationaal ondersteunt Wout het Ministerie van IenW bij het formuleren van hun digitale strategie en is hij scientific lead voor verschillende logistieke blockchain projecten. In deze laatste projecten ontwikkelt TNO een generieke blockchain infrastructuur, genaamd Morpheus (Multi-usage OpeRational Platform for pHysical internet Enabled sUpply chainS).

Jaarcongres ECP

Wout spreekt in de sessie Blockchain voor logistiek, voedselveiligheid en legale wiet over Morpheus: een blockchain infrastructuur voor data delen in internationale handel en logistiek. Morpheus kent zoveel gezichten als er logistieke ketens zijn. Elke keten heeft zijn specifieke inrichting met generieke kenmerken. Morpheus biedt een generieke oplossing voor elk van deze specifieke ketens. Binnen het op te zetten Living Lab Blockchain in de logistiek wordt Morpheus verder ontwikkeld en toegepast.Terug naar Sprekers