Tim in ’t Veld

Tim in ‘t Veld heeft een Master in Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht. Zijn (onderzoeks)interesse gaat uit naar mens – computerinteractie. Zijn doel is om effectieve software en hardwareproducten te ontwerpen waarmee gebruikers optimaal kunnen profiteren van de technologie van vandaag. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen van ondersteunende technologie producten voor gebruikers met een visuele beperking. Hij heeft een ondernemersmentaliteit met een interesse in het ontwikkelingsproces en de vermarkting van technologische producten.Veel van zijn maatschappelijke activiteiten zijn gericht op belangenbehartiging voor visueel gehandicapten. Tim implementeert en ondersteunt initiatieven die slechtzienden voorzien van de tools en vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen. Hij is actief in het studentenleven en in de liberale (jeugd) politiek. Tim biedt ook freelance software /hardwarediensten aan kleine zakelijke klanten.

Jaarcongres ECP

Tim spreekt in de sessie All included online: van wet naar waarmaken. Hij is nagenoeg blind en houdt zich bezig met onderzoek naar innovatieve hulpmiddelenvoor visueel gehandicapten, zoals navigatieoplossingen en gezichtsherkenners. In deze sessie laat Tim zien hoe hij met kunstmatige spraak zijn weg vindt op het internet, en hoe standaarden als digitoegankelijk hem daarbij helpen. Daarbij zal hij zowel het gebruikersperspectief als de achterliggende techniek kort belichten. Tevens legt hij uit waarom het correct volgen van standaarden de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van een website voor alle gebruikers verbeterd.Terug naar Sprekers