Daniël Tijink

“De relatie mens/maatschappij en technologie is een eeuwige dans van wederzijdse aanpassing.”

Daniël Tijink is MT-lid van ECP en verantwoordelijk voor zorg en strategie.
Hij studeerde Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving, en promoveerde bij Technische Bestuurskunde. Vervolgens werkte hij bij verschillende departmenten als strateeg, diplomaat en tot slot afdelingshoofd maatschappelijke vernieuwing & ICT bij het Ministerie van Economische Zaken.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres is Daniël Tijink betrokken bij de sessies ‘Zorg en Privacy’ en ‘Digitalisering & Ethiek’, en de partnerbijeenkomst van de e-healthweek 2019.Terug naar Sprekers